Mức thuế suất thuế TNDN của năm 2021 mới nhất hiện nay là 20%. Khi tính thuế TNDN thì doanh nghiệp sẽ phải áp dụng theo mức thuế suất này.

Dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

DN mang dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định của pháp luật thuế TNDN tại thời khắc cấp phép hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy

 

Công văn số: 5928/TCT-CS
V/v giải đáp chính sách thuế

Kính gửi: Công ty TNHH Intops Việt Nam.
(Đ/c: KCN Yên Phong, Long Châu, Yên Phong, Bắc Ninh)

Tổng cục Thế được công văn số 1114/IntopsVN ngày 13/11/2014 của Công ty TNHH Intops Việt Nam về việc kiến nghị giải quyết ưu đãi thuế TNDN. Sau lúc báo cáo Lãnh đạo Bộ, Tổng cục Thuế mang ý kiến như sau:

– Tại Khoản một mục II Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 25/8/2014 về một số biện pháp về thuế (ưu đãi thuế TNDN)  túa gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự tăng trưởng của DN, quy định:

“1. DN mang dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định của luật pháp thuế TNDN tại thời điểm cấp phép hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Trường hợp luật pháp thuế TNDN sở hữu thay đổi thì công ty được quyền lựa sắm hoặc hưởng ưu đãi thuế TNDN theo mức đang được hưởng theo quy định của pháp luật tại thời điểm cấp phép hoặc được hưởng ưu đãi theo quy định của luật pháp mới được sửa đổi, bổ sung cho thời kì còn lại trường hợp đáp ứng điều kiện ưu đãi theo quy định của pháp luật mới được sửa đổi, bổ sung đề cập từ khi luật pháp thuế TNDN sửa đổi, bổ sung sở hữu hiệu lực thi hành”.

– Tại Khoản 7 Điều 1 NĐ 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều tại những Nghị định quy định về ưu đãi thuế TNDN

“7. Bổ sung Khoản 5a Điều 19 như sau:

Dự án đầu tư của DN đang được hưởng ưu đãi thuế mà quá trình 2009-2013 mang đầu tư bổ sung máy móc, đồ vật thường xuyên trong công đoạn sản xuất, buôn bán thì phần thu nhập tăng thêm do việc đầu tư bổ sung máy móc, trang bị thường xuyên này cũng được hưởng ưu đãi thuế theo mức dự án đang ứng dụng cho thời kì còn lại.”

– Tại điểm g Điều 5 TT số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 chỉ dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về ưu đãi thuế TNDN

“Điều 5. Bổ sung điểm e và điểm g Khoản 5 Điều 18 Thông tư số 78/TT-BTC như sau:

g) Dự án đầu tư của DN đang được hưởng ưu đãi thuế mà quá trình 2009 – 2013 có đầu tư bổ sung máy móc, vật dụng thường xuyên trong quá trình sản xuất, kinh doanh ko thuộc dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở mang thì phần thu nhập tăng thêm do việc đầu tư bổ sung máy móc, vật dụng thường xuyên này cũng được hưởng ưu đãi thuế theo mức mà dự án đang áp dụng cho thời kì còn lại tính từ kỳ tính thuế năm 2014.”

– Tại điểm a khoản 6 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính chỉ dẫn về dự án đầu tư mở rộng:

“Dự án đầu tư mở mang quy định tại điểm này bắt buộc đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

– Nguyên giá TSCĐ tăng thêm lúc dự án đầu tư hoàn thành đi vào hoạt động đạt tối thiểu từ 20 tỷ đồng đối mang dự án đầu tư mở mang thuộc lĩnh vực hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định của NĐ số 218/2013/NĐ-CP hoặc từ 10 tỷ đồng đối mang những dự án đầu tư mở rộng thực ngày nay những địa bàn mang điều kiện kinh tế – xã hội cạnh tranh hoặc đặc trưng khó khăn theo quy định của NĐ số 218/2013/NĐ-CP .

– Tỷ trọng nguyên giá TSCĐ tăng thêm đạt tối thiểu từ 20% so với tổng nguyên giá TSCĐ trước lúc đầu tư.

– Công suất bề ngoài khi đầu tư mở rộng nâng cao thêm tối thiểu từ 20% so với công suất kiểu dáng theo luận chứng kinh tế kĩ thuật trước khi đầu tư ban đầu.”

Theo quy định nêu trên, nếu Công ty đổi thay Giấy chứng thực đầu tư điều chỉnh lần thiết bị 5 số 21223.000118 do Ban quản lý các KCN cấp ngày 17/4/2012, tại Giấy phép với điều chỉnh phần vốn đầu tư tăng thêm từ 30 triệu USD lên 45 triệu USD và công suất đầu tư nâng cao từ 24 triệu sản phẩm/năm lên 40 triệu sản phẩm/năm, thì dự án đầu tư của Công ty ko thuộc nếu bổ sung máy móc, thiết bị thường xuyên mà đây được coi là đầu tư mở rộng.

Do vậy, phần thu nhập tăng thêm nêu trên không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo những văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN.

-Ngày 26/11/2014, Quốc Hội đã thông qua Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi bổ sung một số Điều của các Luật về thuế, trong ấy tại Khoản 9 Điều 1 Luật số 71/2014/QH13 quy định về ưu đãi thuế TNDN

“9. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Luật số 32/2013/QH13 như sau:

3. DN mang dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định của pháp luật thuế TNDN tại thời khắc cấp phép hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Trường hợp luật pháp thuế TNDN với thay đổi mà DN đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế theo quy định của luật pháp mới được sửa đổi, bổ sung thì DN được quyền lựa tậu hưởng ưu đãi về thuế suất và về thời gian miễn thuế, giảm thuế theo quy định của luật pháp tại thời điểm cấp phép hoặc theo quy định của luật pháp mới được sửa đổi, bổ sung cho thời kì còn lại.”

Hiện nay, BTC đang dự thảo Nghị định để trình Chính phủ ban hành Nghị định chỉ dẫn thi hành Luật sửa đổi bổ sung 1 số Điều của các luật thuế.

Sau lúc Chính phủ ban hành Nghị định bắt buộc Công ty địa chỉ sở hữu cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể việc chuyển tiếp ưu đãi đối có dự án đầu tư mở mang trong quá trình 2009-2013.

Tổng cục Thuế thông tin để Công ty TNHH Intops Việt Nam biết.


Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • thuế suất thuế tndn mới nhất
 • thuế suất thuế tndn qua các năm
 • thuế suất thuế tndn từ chuyển nhượng bđs
 • thuế suất thuế tndn
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
 • ưu đãi thuế tndn theo địa bàn
 • tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp
 • miễn giảm thuế tndn
 • thuế suất thuế tndn ưu đãi
 • điều kiện ưu đãi thuế tndn
 • ưu đãi thuế tndn đối với dự án đầu tư
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là gì
 • thuế tndn ưu đãi
 • thuế tndn là bao nhiêu

Đăng nhận xét

[blogger]

MKRdezign

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget