Mức thuế suất thuế TNDN của năm 2021 mới nhất hiện nay là 20%. Khi tính thuế TNDN thì doanh nghiệp sẽ phải áp dụng theo mức thuế suất này.

Hướng dẫn về đối tượng được hưởng ưu đãi thuế TNDN

Đối mang những dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn ưu đãi đầu tư được áp dụng thuế suất thuế TNDN như sau

Công văn số: 4977/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh giấc Hòa Bình.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1660/CT-TTHT ngày 05/8/2014 báo cáo, bổ sung hồ sơ ảnh hưởng đến vướng mắc nêu tại công văn số 1367/CT-TTHT ngày 02/07/2014 của Cục Thuế tỉnh giấc Hòa Bình yêu cầu hướng dẫn về ưu đãi thuế TNDN đối sở hữu Công ty TNHH Thành Luân. 

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có quan điểm như sau:

1. Về ưu đãi thuế TNDN:

Tại điểm 1c, mục V phần B Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002 của Bộ Tài chính 

Hướng dẫn Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 04/6/2001 và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định khía cạnh Luật thuế TNDN hướng dẫn:

“c) Đối mang những dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn ưu đãi đầu tư được áp dụng thuế suất thuế TNDN như sau:

– Nếu dự án đầu tư thuộc lĩnh vực, ngành nghề ưu đãi đầu tư, đồng thời đầu tư vào huyện thuộc vùng dân tộc thiểu số miền núi và hải đảo, vùng với cạnh tranh khác theo quy định của Chính phủ được hưởng mức thuế suất 20%…”

Tại điểm 1a, mục I phần Đ Thông tư số 18/2002/TT-BTC nêu trên hướng dẫn.

“1. Miễn thuế, giảm thuế đối mang cơ sở cung ứng trong nước mới thành lập.

a) Cơ sở sản xuất trong nước mới xây dựng thương hiệu được miễn thuế TNDN 2 năm đầu, nhắc từ khi có thu nhập chịu thuế và được giảm 50% số thuế TNDN buộc phải nộp trong thời gian 2 năm tiếp theo. Trường hợp cơ sở sản xuất ra đời ở miền núi, hải đảo và vùng với cạnh tranh khác thời gian giảm thuế được kéo dài thêm 2 năm nữa.”

Tại khoản 5, Điều 36 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thuế TNDN quy định:

“5. Được miễn thuế 02 năm, nói từ lúc sở hữu thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế cần nộp cho 08 năm tiếp theo đối mang CSKD mới xây dựng thương hiệu từ dự án đầu tư tại địa bàn quy định tại Danh mục C và CSKD chuyển động tới địa bàn quy định tại Danh mục C Phụ lục ban hành tất nhiên Nghị định này.”

Tại khoản 2, khoản 3 Điều 50 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP nêu trên quy định:

“2. Các DN với vốn đầu tư nước bên cạnh đã được cấp Giấy phép đầu tư và những CSKD trong nước đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thì tiếp tục được hưởng các ưu đãi về thuế ghi trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng thực ưu đãi đầu tư. Trường hợp, các mức ưu đãi về thuế TNDN ghi trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thấp hơn mức ưu đãi về thuế TNDN theo quy định của Nghị định này thì CSKD được hưởng các mức ưu đãi về thuế TNDN theo quy định của Nghị định này cho thời kì ưu đãi còn lại…

3. Việc giải quyết các tồn tại về thuế, quyết toán thuế, miễn, giảm thuế và xử lý vi phạm hành chính về thuế TNDN trước ngày 01 tháng 01 năm 2004 được thực hiện theo quy định tương ứng trong những văn bản luật pháp về thuế TNDN, pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, pháp luật về khuyến khích đầu tư trong nước và những văn bản quy phạm pháp luật khác đã ban hành trước ngày Nghị định này mang hiệu lực thi hành.”

Theo báo cáo của Cục Thuế tại công văn số 1367/CT-TTHT và công văn số 1660/CT-TTHT nêu trên thì: Công ty TNHH Thành Luân thành lập ngày 24/06/2003 là cơ sở chế tạo trong nước mới xây dựng thương hiệu đáp ứng điều kiện ưu đãi địa bàn (miền núi, hải đảo theo Danh mục C tất nhiên Nghị định số 51/1999/NĐ-CP) được hưởng ưu đãi miễn 2 năm và giảm 50% trong thời gian 04 năm tiếp theo và không đáp ứng điều kiện được hưởng thuế suất thuế TNDN 10%; ko kể ra tại những công văn nêu trên Cục Thuế không nêu rõ Công ty TNHH Thành Luân mang đáp ứng những điều kiện khác để được hưởng ưu đãi về thuế suất thuế TNDN theo quy định hay không.

Căn cứ những quy định nêu trên, do ưu đãi tại Nghị định 164/2003/NĐ-CP cao hơn so với ưu đãi quy định tại thời điểm Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ví như Công ty đang trong thời gian được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế TNDN theo văn bản quy phạm pháp luật về thuế tại thời khắc cấp Giấy chứng thực đăng ký buôn bán thì được hưởng ưu đãi về thuế TNDN cho thời kì ưu đãi còn lại căn cứ theo điều kiện thực tiễn đáp ứng theo quy định của luật pháp về thuế.

2. Về việc xử lý của Kiểm toán Nhà nước.

Tại khoản 3, Điều 64 Luật Kiểm toán Nhà nước quy định về quyền của công ty được kiểm toán như sau:

“3. Thảo luận, giải trình bằng văn bản về những vấn đề được nêu trong dự thảo báo cáo kiểm toán nếu xét thấy chưa phù hợp.”

Đề nghị Cục Thuế căn cứ vào điều kiện thực tiễn đáp ứng, văn bản luật pháp về thuế TNDN qua những thời kỳ để xác định ưu đãi thuế TNDN đối mang Công ty TNHH Thành Luân. Trường hợp Công ty TNHH Thành Luân thấy kiến nghị của cơ quan Kiểm toán Nhà nước còn chưa phù hợp thì Cục Thuế yêu cầu Công ty TNHH Thành Luân có báo cáo giải trình với cơ quan Kiểm toán Nhà nước để được phê chuẩn giải quyết theo quy định của Luật Kiểm toán Nhà nước.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế thức giấc Hòa Bình biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • thuế suất thuế tndn mới nhất
 • thuế suất thuế tndn qua các năm
 • thuế suất thuế tndn từ chuyển nhượng bđs
 • thuế suất thuế tndn
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
 • ưu đãi thuế tndn theo địa bàn
 • tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp
 • miễn giảm thuế tndn
 • thuế suất thuế tndn ưu đãi
 • điều kiện ưu đãi thuế tndn
 • ưu đãi thuế tndn đối với dự án đầu tư
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là gì
 • thuế tndn ưu đãi
 • thuế tndn là bao nhiêu

Đăng nhận xét

[blogger]

MKRdezign

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget