Mức thuế suất thuế TNDN của năm 2021 mới nhất hiện nay là 20%. Khi tính thuế TNDN thì doanh nghiệp sẽ phải áp dụng theo mức thuế suất này.

tháng năm 2021

 

Công văn 2888/TCT-CS

V/v chính sách thuế TNDN

Kính gửi:

– Cục Thuế tỉnh thành Hải Phòng

–  Công ty Cổ phần Cảng Nam Hải
(201 đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thị thành Hải Phòng)

Tổng cục Thuế nhận được công văn:

– Số 823/CT-KT2 ngày 08/5/2014 của Cục Thuế đô thị Hải Phòng;

– Số 496/CNH ngày 06/5/2014 của Công ty cổ phần Cảng Nam Hải

Về chính sách ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN.

Về vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế mang quan điểm như sau:

Tại khoản 2.2, mục I, phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định:

“2.2. Doanh nghiệp có mặt trên thị trường mới từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế TNDN là nhà hàng đăng ký marketing lần đầu; trừ các ví như sau:

a) Doanh nghiệp ra đời trong các trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất theo quy định của pháp luật;

b) Doanh nghiệp ra đời do chuyển đổi hình thức doanh nghiệp; chuyển đổi sở hữu, trừ trường hợp giao, khoán, cho thuê công ty nhà nước;

c) Doanh nghiệp tư nhân; Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên mới xây dựng thương hiệu mà chủ công ty là chủ hộ kinh doanh cá thể và ko có đổi thay về ngành nghề kinh doanh trước đây.

d) Doanh nghiệp tư nhân; nhà hàng hợp danh; doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn hoặc cộng tác xã mới thành lập mà người đại diện theo pháp luật (trừ nếu người đại diện theo luật pháp ko buộc phải là thành viên góp vốn), thành viên hợp danh hoặc người mang số vốn góp cao nhất đã tham dự hoạt động kinh doanh mang vai trò là người đại diện theo pháp luật, thành viên hợp danh hoặc người với số vốn góp cao nhất trong các nhà hàng đang hoạt động hoặc đã giải thể nhưng chưa được 12 tháng tính từ thời khắc giải tán công ty cũ tới thời khắc ra đời công ty mới.

Dự án đầu tư là tụ họp những đề xuất bỏ vốn trung; dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của luật pháp về đầu tư”.

Theo hồ sơ của Cục thuế và của Công ty gửi thì:

– CTCP Cảng Nam Hải được có mặt trên thị trường sở hữu GCNĐKKD đăng ký lần đầu số 0203003188 ngày 08/6/2007.

– Theo hiệp đồng nguyên tắc ký ngày 06/4/2007 có nêu: Các bên đồng ý cùng cộng tác đầu tư thành lập 1 nhà hàng cổ phần (Công ty cổ phần cảng Nam Hải) để thực hành dự án đầu tư xây dựng Cảng tổng hợp Lê Chân.

– Theo công văn số 1502/KHĐT-ĐKKD ngày 22/10/2007 của Sở kế hoạch và đầu tư đô thị Hải Phòng gửi UBND thị thành Hải Phòng mang kiến nghị Công ty cổ phần cảng Nam Hải sẽ phải tiến hành những thủ tục (về đất đai, xây dựng, môi trường…) để khai triển dự án Cảng tổng hợp Lê Chân (mới) giả dụ được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

– Tại Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu số 02121000229 ngày 11/11/2008 của Ủy ban dân chúng thành phố Hải Phòng cấp cho Công ty cổ phần Cảng Nam Hải sở hữu nêu: Hủy bỏ chủ trương đầu tư xây dựng Cảng Nam Hải do Công ty TNHH Sông Hằng làm cho chủ đầu tư được Ủy ban quần chúng thành thị Hải Phòng bằng lòng tại văn bản số 2713/UBND-XD ngày 16/5/2006 và giao cho doanh nghiệp Cổ phần Cảng Nam Hải thực hành dự án Xây dựng Cảng tổng hợp Lê Chân.

Căn cứ theo quy định nêu trên và theo trình bày tại công văn của Cục Thuế và Công ty thì:

– CTCP Cảng Nam Hải được xây dựng thương hiệu lần đầu từ ngày 8/6/2007 do 03 cổ đông sáng lập là:

+ Công ty Cổ phần dịch vụ Hòa Bình Xanh;

+ Công ty Cổ phần Đại lý liên hiệp vận chuyển;

+ Công ty TNHH Sông Hằng.

– Khi bắt đầu có mặt trên thị trường Công ty cổ phần Cảng Nam Hải, nhà hàng đã mang dự án đầu tư xây dựng cảng tổng hợp Lê Chân. Tại giấy chứng thực đầu tư lần đầu số 02121000229 ngày 11/11/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cấp cho Công ty cổ phần Cảng Nam Hải có nêu: Hủy bỏ chủ trương đầu tư xây dựng Cảng tổng hợp Lê Chân do Công ty bổn phận hữu hạn Sông Hằng làm chủ đầu tư được Ủy ban dân chúng thành phố Hải Phòng ưng ý tại Văn bản số 2713/UBND-XD ngày 16/5/2006 và hài lòng cho Công ty Cổ phần Cảng Nam Hải thực hiện dự án này.

Như vậy, nếu của Công ty Cổ phần Cảng Nam Hải ko nên là nhận chuyển nhượng dự án đầu tư từ Công ty TNHH Sông Hằng mà được UBND Thành phố Hải Phòng cấp giấy chứng thực đầu tư mới, khiến cho chủ đầu tư thực hành dự án Cảng tổng hợp Lê Chân (sau này đổi tên là Cảng Nam Hải).

Trường hợp giả dụ Công ty Cổ phần Cảng Nam Hải được xây dựng thương hiệu mang mục đích độc nhất vô nhị là đầu tư xây dựng dự án cảng Lê Chân, khi khởi đầu ra đời siêu thị Công ty đã có dự án đầu tư xây dựng cảng Lê Chân, dự án Cảng Lê Chân do Công ty triển khai thực hiện là dự án lần đầu, độc nhất vô nhị của Công ty từ lúc Công ty được ra đời thì giả dụ của Công ty không thuộc những giả dụ nêu tại khoản 2.2, mục I, phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính nêu trên. Công ty Cổ phần Cảng Nam Hải được hưởng chính sách ưu đãi về thuế TNDN theo diện cơ sở kinh doanh mới ra đời từ dự án đầu tư theo các điều kiện thực tiễn Công ty đáp ứng.

Đề nghị Cục Thuế đô thị Hải Phòng căn cứ quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN và điều kiện thực tế đáp ứng của Công ty để hướng dẫn công ty theo quy định.

Chúc những bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • thuế suất thuế tndn mới nhất
 • thuế suất thuế tndn qua các năm
 • thuế suất thuế tndn từ chuyển nhượng bđs
 • thuế suất thuế tndn
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
 • ưu đãi thuế tndn theo địa bàn
 • tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp
 • miễn giảm thuế tndn
 • thuế suất thuế tndn ưu đãi
 • điều kiện ưu đãi thuế tndn
 • ưu đãi thuế tndn đối với dự án đầu tư
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là gì
 • thuế tndn ưu đãi
 • thuế tndn là bao nhiêu

 

Công văn số 2360/TCT-CS

V/v chính sách thuế

Kính gửi: Cục Thuế thức giấc Tuyên Quang

Tổng cục Thuế nhận được công văn:

– Số 723/CT-KTT ngày 22/4/2014;

– Số 2323/CT-KTT ngày 24/10/2013

của Cục Thuế tỉnh giấc Tuyên Quang về ưu đãi thuế TNDN đối với Quỹ Đầu tư vững mạnh tỉnh Tuyên Quang.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế sở hữu ý kiến như sau:

– Tại khoản 1, điều 3 Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 của Chính phủ:

Quy định về việc xây dựng thương hiệu Quỹ đầu tư tăng trưởng địa phương:

“1. Quỹ đầu tư lớn mạnh địa phương là 1 tổ chức tài chính Nhà nước của địa phương; thực hành chức năng đầu tư tài chính và đầu tư phát triển….”

– Tại Khoản 4, điều 40 Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 của Chính phủ:

Quy định về chế độ tài chính đối sở hữu Quỹ đầu tư tăng trưởng địa phương quy định:

“4. Quỹ đầu tư vững mạnh địa phương thực hành hầu hết nghĩa vụ sở hữu ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật.”

– Tại khoản 11, điều một Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 (có hiệu lực thi hành từ 10/6/2013) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP quy định:

“11. Sửa đổi, bổ sung Điều 32 như sau:

“Điều 32. Nguyên tắc hoạt động của Quỹ đầu tư lớn mạnh địa phương

1. Quỹ đầu tư vững mạnh địa phương là công ty tài chính Nhà nước của địa phương, hoạt động theo mô hình nhà băng chính sách, thực hiện nguyên tắc tự chủ về tài chính, ko vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và tăng trưởng vốn.

2. Quỹ đầu tư tăng trưởng địa phương chịu nghĩa vụ hữu hạn trong khuôn khổ nguồn vốn chủ có của mình.”.”

– Tại điều 3 quyết định số 131/2002/QĐ-TTg ngày 04/10/2002 của Thủ tướng chính phủ:

Về việc ra đời Ngân hàng Chính sách xã hội quy định:

“Điều 3. Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội không vì mục tiêu lợi nhuận, được Nhà nước bảo đảm khả năng thanh toán, tỷ lệ dự trữ nên bằng 0% (không phần trăm), ko cần tham dự bảo hiểm tiền gửi, được miễn thuế và các khoản buộc phải nộp ngân sách nhà nước.”

Như vậy, theo quy định của quyết định số 131/2002/QĐ-TTg của TTg CP thì nhà băng chính sách xã hội được miễn thuế và những khoản bắt buộc nộp ngân sách nhà nước. Tuy nhiên Quỹ ĐTPT ko bắt buộc là nhà băng chính sách xã hội do ấy ko thuộc đối tượng điều chỉnh theo quy định trên.

– Mặt khác, tại Khoản 4, điều 40 Nghị định số 138/2007/NĐ-CP:

Quy định về Chế độ tài chính đối sở hữu Quỹ đầu tư phát triển địa phương quy định:

“4. Quỹ đầu tư tăng trưởng địa phương thực hiện hầu hết bổn phận có ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật.”

– Tại Khoản 1, Điều 34, Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 quy định:

“Điều 34. Thuế suất ưu đãi và thời gian ứng dụng mức thuế suất thuế TNDN ưu đãi.

1. Mức thuế suất 20% vận dụng trong thời gian 10 năm; đề cập từ khi bắt đầu đi vào hoạt động buôn bán đối với:

a) Hợp tác xã được ra đời tại địa bàn không thuộc Danh mục địa bàn với điều kiện kinh tế – xã hội cạnh tranh và không thuộc Danh mục địa bàn với điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

b) Cơ sở kinh doanh mới ra đời từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

c) Cơ sở buôn bán mới xây dựng thương hiệu từ dự án đầu tư thực ngày nay địa bàn thuộc Danh mục địa bàn sở hữu điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn”.

– Tại Khoản 3, Điều 35, Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007:

Quy định cơ sở marketing mới thành lập từ dự án đầu tư; cơ sở marketing di chuyển địa điểm được miễn thuế, giảm thuế như sau:

“3. Được miễn thuế 02 năm, nhắc từ lúc mang thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 06 năm tiếp theo đối mang cơ sở buôn bán mới ra đời từ dự án đầu tư tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và cơ sở buôn bán di chuyển đến địa bàn thuộc Danh mục địa bàn mang điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn”.

Căn cứ theo các quy định nêu trên:

Qũy ĐTPT thức giấc Tuyên Quang thành lập theo Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 12/5/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh giấc Tuyên Quang đơn vị và hoạt động theo quy định của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007; Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ ko buộc phải cơ sở kinh doanh mới xây dựng thương hiệu từ dự án đầu tư do đấy ko thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo những quy định nêu trên.

Tổng cục Thuế thông tin Cục Thuế tỉnh giấc Tuyên Quang biết.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0906.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: https://kiemtoancalico.com/ | www.calico.vn

Các bài viết liên quan:

 • thuế suất thuế tndn mới nhất
 • thuế suất thuế tndn qua các năm
 • thuế suất thuế tndn từ chuyển nhượng bđs
 • thuế suất thuế tndn
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
 • ưu đãi thuế tndn theo địa bàn
 • tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp
 • miễn giảm thuế tndn
 • thuế suất thuế tndn ưu đãi
 • điều kiện ưu đãi thuế tndn
 • ưu đãi thuế tndn đối với dự án đầu tư
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là gì
 • thuế tndn ưu đãi
 • thuế tndn là bao nhiêu

Công văn số 2383/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN

Kính gửi: Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ

Trả lời công văn số 36/PTTTDN-DN ngày 19/02/2014 của Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ

Về các vướng mắc tác động đến công văn số 370/PTTTDN-DN ngày 09/12/2013 yêu cầu xem xét lại chính sách thuế TNDN đối sở hữu công ty công nghệ và công nghệ

Tổng cục Thuế mang ý kiến như sau:

– Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ:

Quy định khía cạnh và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNDN quy định thuế suất ưu đãi và thời gian miễn; giảm thuế TNDN đối với công ty mới ra đời từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực kỹ thuật cao; nghiên cứu công nghệ và lớn mạnh công nghệ.

– Tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20/9/2010 của Chính Phủ sửa đổi; bổ sung đoạn đồ vật hai Điều 2 của Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về công ty công nghệ và khoa học quy định:

“Hoạt động chính của nhà hàng khoa học và công nghệ là thực hiện sản xuất, marketing những dòng sản phẩm, hàng hóa hình thành từ kết quả nghiên cứu công nghệ và lớn mạnh kỹ thuật do doanh nghiệp được quyền sở hữu; quyền tiêu dùng hợp pháp; thực hiện những nhiệm vụ công nghệ và công nghệ. Doanh nghiệp công nghệ và công nghệ thực hiện sản xuất, marketing và những dịch vụ khác theo quy định của pháp luật”.

– Tại điểm 1.1 khoản 1 Mục III Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 18/6/2008 hướng dẫn thực hành Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về siêu thị khoa học và công nghệ quy định:

“Doanh thu từ việc sản xuất, buôn bán những sản phẩm, hàng hóa hình thành từ kết quả KH&CN, bao gồm:

 • – Doanh thu từ việc chuyển giao công nghệ sau ươm tạo
 • – Doanh thu từ cung cấp những sản phẩm, hàng hóa được tạo ra từ các công nghệ

quy định tại điểm 5.1, khoản 5, mục I Thông tư liên tịch này.

Danh mục các sản phẩm, hàng hóa được tạo ra từ kết quả KH&CN do Sở Khoa học và Công nghệ xác nhận khi cấp Giấy chứng nhận siêu thị KH&CN và với thể công nhận bổ sung khi có sự đổi thay trong giai đoạn hoạt động của doanh nghiệp.”.

– Tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư liên tịch số 17/2012/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 10/9/2012 sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 18/6/2008 hướng dẫn thực hành Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về nhà hàng khoa học và kỹ thuật quy định:

“5. Điều kiện để được chứng thực là siêu thị KH&CN

Doanh nghiệp được chứng nhận là nhà hàng KH&CN khi đáp ứng các điều kiện sau:

5.1. Đối tượng xây dựng thương hiệu công ty KH&CN hoàn tất việc ươm tạo và làm chủ kỹ thuật từ kết quả KH&CN được sở hữu, dùng hợp pháp hoặc mang hợp pháp kỹ thuật để trực tiếp chế tạo thuộc các lĩnh vực:

 • – Công nghệ thông tin – truyền thông, đặc trưng khoa học phần mềm tin học;
 • – Công nghệ sinh học, đặc trưng công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp, thủy sản và y tế;
 • – Công nghệ tự động hóa;
 • – Công nghệ nguyên liệu mới, đặc thù khoa học nano;
 • – Công nghệ bảo vệ môi trường;
 • – Công nghệ năng lượng mới;
 • – Công nghệ vũ trụ và 1 số khoa học khác

do Bộ Khoa học và Công nghệ quy định.

5.2. 

 • – Chuyển giao kỹ thuật hoặc trực tiếp phân phối trên cơ sở khoa học đã ươm tạo
 • – Làm chủ hay sở hữu hợp pháp

quy định tại điểm 5.1, khoản 5, mục I trên đây”.

– Tại Khoản 8 Điều 1 Thông tư liên tịch số 17/2012/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 10/9/2012 nêu trên quy định:

“8. Sửa đổi, bổ sung khổ đầu tiên điểm 1.1, khoản 1, mục III như sau:

Doanh nghiệp KH&CN được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo hướng dẫn tại điểm 1.2, khoản 1, mục III Thông tư liên tịch này ví như đáp ứng điều kiện: Doanh nghiệp KH&CN sở hữu tỷ lệ doanh thu từ việc sản xuất, buôn bán các sản phẩm hàng hóa hình thành từ kết quả KH&CN trên tổng doanh thu của nhà hàng (sau đây viết tắt là tỷ lệ doanh thu) trong năm đầu tiên đạt từ 30% trở lên, năm thứ hai đạt từ 50% trở lên và từ năm thiết bị ba trở đi đạt từ 70% trở lên. Năm trước tiên được hiểu là năm trước tiên doanh nghiệp KH&CN có thu nhập chịu thuế”.

– Tại Khoản 9 Điều 1 Thông tư liên tịch số 17/2012/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 10/9/2012 nêu trên quy định:

“9. Sửa đổi, bổ sung điểm 1.2, khoản 1, mục III như sau:

1.2. Mức ưu đãi thuế TNDN

Doanh nghiệp KH&CN được hưởng chế độ ưu đãi thuế TNDNnhư công ty có mặt trên thị trường mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; cụ thể như sau:

a) Doanh nghiệp KH&CN được áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập nhà hàng là 10% trong thời gian 15 năm từ năm thứ nhất doanh nghiệp KH&CN mang doanh thu từ hoạt động KH&CN;

b) Doanh nghiệp KH&CN được miễn thuế thu nhập nhà hàng trong thời kì 4 năm và giảm 50% số thuế bắt buộc nộp trong 9 năm tiếp theo nói từ năm trước tiên doanh nghiệp KH&CN với thu nhập chịu thuế.

Trong thời kì được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, năm nào nhà hàng KH&CN sở hữu đủ điều kiện về tỷ lệ doanh thu nêu trên thì được miễn hoặc giảm thuế TNDN, năm nào ko đạt điều kiện về tỷ lệ doanh thu thì không được miễn; giảm thuế và nên nộp thuế TNDN theo mức thuế suất hiện hành”.

– Tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư liên tịch số 17/2012/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 10/9/2012 nêu trên quy định:

“Doanh nghiệp KH&CN được cấp giấy chứng nhận nhà hàng KH&CN sau ngày 01 tháng 01 năm 2009 thì được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong thời gian 15 năm từ năm thứ 1 siêu thị KH&CN sở hữu doanh thu từ hoạt động KH&CN và tiếp tục được hưởng thời kì miễn thuế, giảm thuế cho các năm còn lại theo quy định.

Trong thời kì được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, năm nào doanh nghiệp KH&CN ko đạt điều kiện về tỷ lệ doanh thu thì ko được miễn thuế, giảm thuế và phải nộp thuế thu nhập công ty theo mức thuế suất hiện hành”.

Căn cứ những quy định nêu trên thì:

1. Liên quan đến kiến nghị nếu của Công ty CP Giống cây trồng miền Nam được hưởng ưu đãi thuế TNDN nhắc từ lúc được cấp giấy chứng thực DN KH&CN mà ko bắt buộc tính giảm trừ ưu đãi thuế TNDN đã hưởng trước đây do cổ phần hóa và niêm yết chứng khoán: Tổng cục Thuế đã với công văn số 3591/TCT-CS ngày 29/10/2013 trả lời Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về ưu đãi thuế TNDN đối với công ty công nghệ công nghệ.

2. Về xác định doanh thu để xác định ưu đãi thuế TNDN của các DN kỹ thuật công nghệ:

Doanh nghiệp KH&CN được hưởng ưu đãi thuế TNDN tính trên thu nhập từ hoạt động chính kỹ thuật và khoa học (thực hiện sản xuất; buôn bán những loại sản phẩm; hàng hóa hình thành từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển khoa học do DN được quyền sở hữu; quyền tiêu dùng hợp pháp; thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ) theo tỷ lệ doanh thu DN KH&CN đáp ứng trong năm thứ 1 đạt từ 30% trở lên, năm thứ hai đạt từ 50% trở lên và từ năm thiết bị ba trở đi đạt từ 70% trở lên.

Đối sở hữu doanh thu; thu nhập từ thực hành SXKD; những dịch vụ khác ko tương tác đến hoạt động công nghệ và kỹ thuật thì ko được hưởng ưu đãi thuế TNDN. Công ty buộc phải hạch toán riêng phần thu nhập từ hoạt động được ưu đãi thuế TNDN; thu nhập từ hoạt động cung cấp marketing khác ko được ưu đãi thuế TNDN.

TCT giải đáp để Cục Phát triển thị trường và DN được biết và mong nhận được sự hợp tác; đóng góp quan điểm của Quý Cục.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com 

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • thuế suất thuế tndn mới nhất
 • thuế suất thuế tndn qua các năm
 • thuế suất thuế tndn từ chuyển nhượng bđs
 • thuế suất thuế tndn
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
 • ưu đãi thuế tndn theo địa bàn
 • tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp
 • miễn giảm thuế tndn
 • thuế suất thuế tndn ưu đãi
 • điều kiện ưu đãi thuế tndn
 • ưu đãi thuế tndn đối với dự án đầu tư
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là gì
 • thuế tndn ưu đãi
 • thuế tndn là bao nhiêu

Công văn số 2565/TCT-CS V/v ưu đãi thuế TNDN Quy định về ưu đãi thuế đối sở hữu các dự án đầu tư mở rộng

Kính gửi:
 • – Nhà máy Luyện phôi thép 
 • – Công ty CP thép Pomina (Đường số 9, KCN Phú Mỹ I, huyện Tân Thành, tỉnh giấc Bà Rịa – Vũng Tàu)
 • – Công ty Cổ phần thép Pomina (Số một đường 27 KCN Sóng Thần II, thị xã Dĩ An, tỉnh giấc Bình Dương)
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2/BGĐ/1410 ngày 28/4/2014; công văn số 2/BGĐ/214074 ngày 24/3/2014 của Nhà máy Luyện phôi thép – CN Công ty CP thép Pomina và công văn số 2/BGĐ/1408 ngày 21/4/2014 của Công ty CP thép Pomina về việc ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư Nhà máy Luyện phôi thép. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế mang quan điểm về ưu đãi thuế đối sở hữu các dự án đầu tư mở mang như sau:

Mọi chi tiết xin liên hệ:https://kiemtoancalico.com/

– Khoản 1 Điều 153 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 quy định về sáp nhập nhà hàng như sau:

“1. Một hoặc một số siêu thị cộng dòng (sau đây gọi là siêu thị bị sáp nhập) mang thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là nhà hàng nhận sáp nhập) bằng phương pháp chuyển tất cả tài sản, quyền, bổn phận và lợi ích hợp pháp sang doanh nghiệp nhận sáp nhập, song song kết thúc sự tồn tại của siêu thị bị sáp nhập.”

– Điểm 5 Mục II Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 22/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2007 của Chính phủ quy định yếu tố thi hành Luật thuế thu nhập nhà hàng quy định:

“5. Cơ sở marketing đang trong thời kì hưởng ưu đãi về thuế thu nhập siêu thị mang doanh nghiệp lại doanh nghiệp (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất), chuyển đổi sở hữu công ty theo quy định của luật pháp thì cơ sở kinh doanh mới sau lúc có sự đổi thay nêu trên tiếp tục hưởng ưu đãi về thuế thu nhập công ty theo các ưu đãi về thuế thu nhập nhà hàng tổ chức đang được hưởng cho khoảng thời kì ưu đãi còn lại, trường hợp vẫn đáp ứng những điều kiện ưu đãi đầu tư.”

– Điểm 6 Phần I Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và chỉ dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật thuế thu nhập nhà hàng quy định:

6. Doanh nghiệp đang hoạt động từ năm 2009 với dự án đầu tư xây dựng dây chuyền cung cấp mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường thọ thái, nâng cao năng lực phân phối thì phần thu nhập từ dự án đầu tư này sẽ không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Các dự án đầu tư trước năm 2009 đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập siêu thị (theo diện ưu đãi đầu tư mở rộng) thì tiếp tục được hưởng ưu đãi cho thời gian còn lại và phần thu nhập nâng cao thêm của các dự án đầu tư mở mang đang vận dụng thuế suất 28% được chuyển sang áp dụng thuế suất 25%.

Doanh nghiệp với dự án đầu tư mở mang chế tạo tới ngày 31 tháng 12 năm 2008 đang đầu tư xây dựng dở dang và trong năm 2009 hoàn thành đi vào sản xuất, kinh doanh thì tiếp tục được hưởng thời gian miễn giảm thuế thu nhập nhà hàng đối sở hữu phần thu nhập nâng cao thêm từ dự án đầu tư mở mang với lại theo Thông tư số 134/2007/TT-BTC ; phần thu nhập tăng thêm của dự án này ứng dụng thuế suất 25% và thời gian miễn giảm thuế thu nhập nhà hàng đối với phần thu nhập nâng cao thêm tính từ năm 2009 dự án đi vào sản xuất, kinh doanh.

– Tại Khoản 5 Điều 23 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập nhà hàng số 14/2008/QH12 và chỉ dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định yếu tố thi hành 1 số điều của Luật Thuế thu nhập công ty quy định:

“Doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng cung cấp đến ngày 31/12/2008 đang đầu tư xây dựng dở dang, trong năm 2009 dự án vẫn tiếp tục quá trình đầu tư xây dựng dở dang và từ năm 2010 trở đi mới hoàn thành đi vào sản xuất, buôn bán thì doanh nghiệp ko được ưu đãi thuế TNDN đối với phần thu nhập nâng cao thêm từ dự án đầu tư mở rộng mang lại.”

Căn cứ những quy định nêu trên và theo báo cáo của Cục Thuế thức giấc Bà Rịa – Vũng Tàu 

Tại công văn số 12289/CT-TTHT ngày 19/12/2013, báo cáo của Công ty tại các công văn gửi Bộ Tài chính nêu trên thì dự án Nhà máy Luyện phôi thép tại KCN Phú Mỹ I, huyện Tân Thành, tỉnh giấc Bà Rịa – Vũng Tàu là dự án đầu tư mở rộng của Công ty CP Thép Thép Việt:

– Năm 2008, Công ty CP Thép Thép Việt chuyển nhượng dự án đầu tư mở rộng nêu trên cho Công ty CP Thép Pomina và Công ty CP Thép Thép Việt sáp nhập vào Công ty CP Thép Pomina. Sau lúc nhận chuyển nhượng dự án, từ cuối năm 2008 Công ty CP Thép Pomina khởi đầu đầu tư xây dựng nhà máy, đến giữa năm 2012 mới hoàn thành và đưa vào hoạt động thì Công ty CP Thép Pomina ko được hưởng ưu đãi thuế thu nhập nhà hàng đối mang thu nhập từ dự án Nhà máy Luyện phôi thép nêu trên.

Tổng cục Thuế giải đáp để doanh nghiệp được biết và thực hiện.

Các bài viết liên quan:

 • thuế suất thuế tndn mới nhất
 • thuế suất thuế tndn qua các năm
 • thuế suất thuế tndn từ chuyển nhượng bđs
 • thuế suất thuế tndn
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
 • ưu đãi thuế tndn theo địa bàn
 • tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp
 • miễn giảm thuế tndn
 • thuế suất thuế tndn ưu đãi
 • điều kiện ưu đãi thuế tndn
 • ưu đãi thuế tndn đối với dự án đầu tư
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là gì
 • thuế tndn ưu đãi
 • thuế tndn là bao nhiêu

 Công văn 3631/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh giấc Đắk Nông

Trả lời công văn số 1209/CT-TTHT ngày 01/7/2014 của Cục Thuế tỉnh Đăk Nông về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế sở hữu quan điểm như sau:

Mọi chi tiết xin liên hệ:https://kiemtoancalico.com/

– Tại khoản 2 Điều 83 Luật ban hành văn bản quy phi pháp luật quy định: “Trong giả dụ các văn bản quy bất hợp pháp luật với quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì vận dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.”.

– Tại điểm d khoản 5 Điều 19 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“5. Doanh nghiệp có mặt trên thị trường mới từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế quy định tại Điều 15 và Điều 16 Nghị định này là nhà hàng đăng ký kinh doanh lần đầu, trừ những giả dụ sau:…

d) Doanh nghiệp tư nhân, nhà hàng hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc hợp tác xã mới ra đời mà người đại diện theo luật pháp (trừ ví như người đại diện theo pháp luật không nên là thành viên góp vốn), thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất đã tham gia hoạt động buôn bán với vai trò là người đại diện theo pháp luật, thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất trong những nhà hàng đang hoạt động hoặc đã giải thể nhưng chưa được 12 tháng tính từ thời điểm giải tán nhà hàng cũ tới thời điểm ra đời nhà hàng mới.”.

– Tại tiết b4 điểm b khoản 2 Điều 18 TT số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về thuế thu nhập nhà hàng quy định:

“b) Doanh nghiệp xây dựng thương hiệu mới từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập công ty là nhà hàng đăng ký buôn bán lần đầu, trừ các nếu sau: …

b.4) Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần hoặc Hợp tác xã mới thành lập mà người đại diện theo pháp luật là người với số vốn góp cao nhất đã tham gia hoạt động buôn bán mang vai trò là người đại diện theo pháp luật, thành viên hợp danh hoặc người với số vốn góp cao nhất trong các công ty đang hoạt động hoặc đã giải tán nhưng chưa được 12 tháng tính từ thời khắc giải thể doanh nghiệp cũ đến thời khắc có mặt trên thị trường công ty mới.”.

Căn cứ quy định nêu trên, giả dụ Hợp tác xã Công bằng Thuận An được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 9/2012, trong đó ông Nguyễn Hữu Hạ là thành viên góp vốn gắn sở hữu chức danh là người đại diện theo luật pháp và là chủ Doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động nên Hợp tác xã Công bằng Thuận An thuộc đối tượng điều chỉnh theo quy định tại điểm d khoản 5 Điều 19 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP và tiết b4 điểm b khoản 2 Điều 18 Thông tư số 123/2012/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế thông tin Cục Thuế thức giấc Đắk Nông biết và căn cứ quy định và tình hình thực tiễn tại địa phương để xử lý phù hợp.

Chúc các bạn thành công.

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • thuế suất thuế tndn mới nhất
 • thuế suất thuế tndn qua các năm
 • thuế suất thuế tndn từ chuyển nhượng bđs
 • thuế suất thuế tndn
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
 • ưu đãi thuế tndn theo địa bàn
 • tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp
 • miễn giảm thuế tndn
 • thuế suất thuế tndn ưu đãi
 • điều kiện ưu đãi thuế tndn
 • ưu đãi thuế tndn đối với dự án đầu tư
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là gì
 • thuế tndn ưu đãi
 • thuế tndn là bao nhiêu

 Công văn số: 3509/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh thành Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2289/CT-TTHT ngày 03/04/2014 của Cục Thuế thị thành Hồ Chí Minh và công văn số 829/CT-QLĐ ngày 14/07/2014 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối mang Công ty cổ phần Chín Chín Núi. Về vấn đề này, Tổng cục thuế sở hữu quan điểm như sau:

Điểm 6 phần I Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và chỉ dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật thuế thu nhập nhà hàng quy định: thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

“6. Doanh nghiệp đang hoạt động từ năm 2009 sở hữu dự án đầu tư xây dựng dây chuyền cung cấp mới; mở mang quy mô; đổi mới công nghệ; cải thiện môi trường thọ thái; nâng cao năng lực sản xuất; thì phần thu nhập từ dự án đầu tư này sẽ ko được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp… ” thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Căn cứ quy định nêu trên và giấy tờ đính kèm công văn hỏi, 

ví như Công ty Cổ phần Chín Chúi Núi được cấp Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh lần đầu số 4103004617 ngày 12/04/2006 có hội sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh; tới ngày 06/03/2009, Công ty được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu số 56121000497 cho dự án đầu tư Khu du lịch, nghỉ dưỡng Sunset Sanato tại xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh giấc Kiên Giang thì đây là dự án đầu tư mở mang của Công ty.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành thị Hồ Chí Minh được biết.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0906.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: https://kiemtoancalico.com/ | www.calico.vn

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • thuế suất thuế tndn mới nhất
 • thuế suất thuế tndn qua các năm
 • thuế suất thuế tndn từ chuyển nhượng bđs
 • thuế suất thuế tndn
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
 • ưu đãi thuế tndn theo địa bàn
 • tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp
 • miễn giảm thuế tndn
 • thuế suất thuế tndn ưu đãi
 • điều kiện ưu đãi thuế tndn
 • ưu đãi thuế tndn đối với dự án đầu tư
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là gì
 • thuế tndn ưu đãi
 • thuế tndn là bao nhiêu

Công văn số 3254/TCT-CS V/v Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh giấc Kiên Giang

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 293/CT-THNVDT ngày 24/3/2014 của Cục Thuế tỉnh giấc Kiên Giang về chính sách thuế thu nhập siêu thị (TNDN). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế với ý kiến như sau:

1. Về trường hợp DNTN SX-TM Hưng Long Hậu Giang

Tại Điều 153 Luật nhà hàng 2005 quy định như sau:

“Điều 153. Sáp nhập doanh nghiệp

Một hoặc một số nhà hàng cùng cái (sau đây gọi là siêu thị bị sáp nhập) mang thể sáp nhập vào 1 doanh nghiệp khác (sau đây gọi là siêu thị nhận sáp nhập) bằng phương pháp chuyển hầu hết tài sản, quyền, nghĩa vụ và thuận tiện hợp pháp sang nhà hàng nhận sáp nhập, song song chấm dứt sự tồn tại của siêu thị bị sáp nhập”.

Tại điểm 2.2 Mục I Phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định:

“2.2. Doanh nghiệp có mặt trên thị trường mới từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập nhà hàng là doanh nghiệp đăng ký buôn bán doanh lần đầu, trừ các nếu sau:

a) Doanh nghiệp thành lập trong các trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất theo quy định của pháp luật;”

Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị Cục Thuế tỉnh Kiên Giang rà soát kĩ đối có giả dụ Chi nhánh DNTN Hưng Long giải tán và bán lại hầu hết của cải và hàng hóa cho DNTN SX-TM Hưng Long Hậu Giang để xác định DNTN SX-TM Hưng Long Hậu Giang với được coi là doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư như quy định tại những văn bản nêu trên hay không.

2. Về trường hợp của Công ty TNHH Hưng Long HG

Tại tiết b. Khoản 2 Điều 18 Chương VI Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính quy định:

“2. Nguyên tắc vận dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Doanh nghiệp ra đời mới từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập siêu thị là doanh nghiệp đăng ký buôn bán doanh lần đầu, trừ các giả dụ sau:

b.2) Doanh nghiệp thành lập do chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi mang (bao gồm cả nếu xây dựng thương hiệu siêu thị mới các tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh … vẫn kế thừa của siêu thị cũ đế tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh)”.

Căn cứ quy định nêu trên, 

Tổng cục Thuế thống nhất sở hữu xử lý của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang, cụ thể: Trường hợp Công ty TNHH Hưng Long HG xây dựng thương hiệu ngày 26/12/2012 tại Tổ 4, ấp Phước Hưng 1, thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang giả dụ ko có dự án đầu tư mới; tài sản, địa điểm buôn bán và ngành nghề kinh doanh… vẫn kế thừa của DNTN SX-TM Hưng Long Hậu Giang để tiếp tục hoạt động phân phối kinh doanh thì ko đủ điều kiện để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện nhà hàng xây dựng thương hiệu mới từ dự án đầu tư, chỉ được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho thời gian còn lại của DNTN SX-TM Hưng Long Hậu Giang nếu vẫn đáp ứng điều kiện ưu đãi.

Tổng cục Thuế giải đáp để Cục Thuế tỉnh giấc Kiên Giang được biết.

Chúc những bạn thành công.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0906.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: https://kiemtoancalico.com/ | www.calico.vn

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • thuế suất thuế tndn mới nhất
 • thuế suất thuế tndn qua các năm
 • thuế suất thuế tndn từ chuyển nhượng bđs
 • thuế suất thuế tndn
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
 • ưu đãi thuế tndn theo địa bàn
 • tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp
 • miễn giảm thuế tndn
 • thuế suất thuế tndn ưu đãi
 • điều kiện ưu đãi thuế tndn
 • ưu đãi thuế tndn đối với dự án đầu tư
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là gì
 • thuế tndn ưu đãi
 • thuế tndn là bao nhiêu

 Công văn số 4210/TCT-CS V/v Chính sách thuế

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk

Trả lời công văn số 2014/CT-TTHT ngày 25/7/2014 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk vướng mắc về chính sách thuế Tài nguyên, thuế GTGT và thuế TNDN, Tổng cục Thuế sở hữu quan điểm như sau:

1. Về giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên dùng phân phối thủy điện:

Tại Điểm a Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và chỉ dẫn thi hành 1 số điều của Luật Thuế tài nguyên quy định:

“3. Giá tính thuế tài nguyên trong một số trường hợp được quy định cụ thể như sau:

a) Đối mang nước thiên nhiên sử dụng cho phân phối thủy điện là giá bán điện thương phẩm bình quân; “

Tại Điểm 3.1 Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 105/2010/TT-BTC ngày 23/7/2010 của Bộ Tài chính chỉ dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tài nguyên. Và chỉ dẫn thi hành nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định yếu tố và chỉ dẫn một số điều của luật thuế tài nguyên quy định:

3.1. Giá tính thuế tài nguyên đối sở hữu nước thiên nhiên giới hạn sản xuất thủy điện là giá bán điện thương phẩm bình quân.

Giá bán điện thương phẩm bình quân để tính thuế tài nguyên đối với những cơ sở cung ứng thủy điện do Bộ Tài chính công bố.”

Căn cứ các quy định trên, 

Quy định về giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên dùng cho cung cấp thủy điện tại Thông tư số 105/2010/TT-BTC ngày 23/7/2010 của Bộ Tài chính đã chỉ dẫn đúng với quy định về giá tính thuế tài nguyên của Luật Thuế tài nguyên. Và Nghị định của Chính phủ chỉ dẫn Luật Thuế tài nguyên, ấy là giá bán điện thương phẩm bình quân và do Bộ Tài chính công bố.

Về quan điểm đề nghị của Cục Thuế thức giấc Đắk Lắk sửa đổi quy định về giá tính thuế tài nguyên đối mang nước thiên nhiên dùng cho cung cấp thủy điện. Tổng cục Thuế ghi nhận để nghiên cứu, yêu cầu sở hữu cấp có thẩm quyền lúc sửa đổi chính sách về thuế tài nguyên.

2. Về chứng từ thanh toán qua nhà băng từ tài khoản tiền vay:

Tại Điểm b Khoản 6 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 ; để cải cách, đơn thuần các thủ tục hành chính về thuế như sau:

“b) Sửa đổi, bổ sung khổ đầu khoản 3 Điều 15 như sau:

“3. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là mang chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên sắm sang account của bên bán.

Tài khoản của bên tậu và account của bên bán bắt buộc là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế.

Bên sắm không phải phải đăng ký hoặc thông báo sở hữu cơ thuế quan account tiền vay tại những tổ chức tín dụng tiêu dùng để tính sổ cho nhà cung cấp.

Được  mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo những hình thức thanh toán phù hợp sở hữu quy định của luật pháp hiện hành.

Như séc, ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi, ủy nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức tính sổ khác theo quy định…”.

Đề nghị Cục Thuế thực hiện theo chỉ dẫn tại Điểm b Khoản 6 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC nêu trên.

3. Về việc tra cứu tài khoản ngân hàng:

Hiện tại trên vận dụng đăng ký thuế tụ tập (PIT) đã tương trợ nhập và tra cứu thông báo trương mục của người nộp thuế.  Vì vậy để đối chiếu số account của người nộp thuế thì cơ thuế quan có thể tra cứu thông báo trên vận dụng PIT.

4. Về việc ứng dụng ưu đãi thuế TNDN đối mang nhà hàng mới thành lập:

Tại Điểm b, Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài Chính quy định về điều kiện, nguyên tắc ứng dụng ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp mới ra đời từ dự án đầu tư.

“2. Nguyên tắc vận dụng ưu đãi thuế TNDN

b) Doanh nghiệp xây dựng thương hiệu mới từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế TNDN là siêu thị đăng ký kinh lần đầu, trừ những nếu sau:…

b.3) Doanh nghiệp tư nhân, Công ty trách nhiệm hữu hạn mới thành lập mà chủ doanh nghiệp là chủ hộ marketing cá thể và ko mang đổi thay về ngành nghề kinh doanh trước đây.”

Căn cứ quy định trên, Tổng cục Thuế tán thành mang quan điểm xử lý của Cục Thuế thức giấc Đắk Lắk.

Trường hợp DNTN TM Trung Nga được có mặt trên thị trường mới từ dự án đầu tư tại địa bàn mang điều kiện kinh tế – xã hội đặc trưng khó khăn; theo quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008.

Nhưng tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề marketing của Doanh nghiệp (chủ Doanh nghiệp cho vợ đứng tên) là kế thừa của hộ marketing cũ (chủ hộ do chồng đứng tên) để tiếp tục hoạt động phân phối kinh doanh (không với thay đổi về ngành nghề kinh doanh).

Thì DNTN TM Trung Nga ko được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện siêu thị mới thành lập từ dự án đầu tư quy định tại Nghị định số 124/2008/NĐ-CP và Thông tư số 123/2012/TT-BTC .

Tổng cục Thuế giải đáp để Cục Thuế tỉnh giấc Đắk Lắk được biết.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0906.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: https://kiemtoancalico.com/ | www.calico.vn

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • thuế suất thuế tndn mới nhất
 • thuế suất thuế tndn qua các năm
 • thuế suất thuế tndn từ chuyển nhượng bđs
 • thuế suất thuế tndn
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
 • ưu đãi thuế tndn theo địa bàn
 • tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp
 • miễn giảm thuế tndn
 • thuế suất thuế tndn ưu đãi
 • điều kiện ưu đãi thuế tndn
 • ưu đãi thuế tndn đối với dự án đầu tư
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là gì
 • thuế tndn ưu đãi
 • thuế tndn là bao nhiêu


 Công văn số 4206/TCT-CS V/v chính sách thuế

Kính gửi:
– Cục Thuế thức giấc Bình Dương;
– Công ty TNHH Showa Gloves Việt Nam
(Địa chỉ: Số 23, Đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam – Singapore, TX. Thuận An, T.Bình Dương)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 052014/SGV ngày 20/05/2014 của Công ty TNHH Showa Gloves Việt Nam, công văn số 6800/CT-TTHT ngày 16/06/2014 của Cục Thuế thức giấc Bình Dương về ưu đãi thuế TNDN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có quan điểm như sau:

Mọi chi tiết xin liên hệ:https://kiemtoancalico.com/

Tại điểm 4 Mục I Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/8/2014 về 1 số giải pháp về thuế tháo dỡ gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự lớn mạnh của nhà hàng với nêu:

“4. Đối với các dự án đầu tư được cơ quan cấp phép đầu tư mà trong hồ sơ đăng ký đầu tư lần đầu gửi cơ quan cấp phép đầu tư đã đăng ký số vốn đầu tư, phân kỳ đầu tư kèm tiến độ thực hiện cụ thể thì những dự án đầu tư được cấp phép thực hành đầu tư ở các giai đoạn tiếp theo nếu thực tại thực hiện được coi là dự án thành phần của dự án đầu tư đã được cấp phép lần đầu và được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo mức ưu đãi đang áp dụng đối sở hữu dự án đầu tư lần đầu.

Đối có dự án đầu tư được cấp phép đầu tư trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 thì ưu đãi thuế được hưởng cho thời gian ưu đãi còn lại được tính từ thời khắc ngày 01 tháng 01 năm 2014 (không hồi tố thực tại đã thực hiện trước ngày 01 tháng 01 năm 2014).

Đối sở hữu những doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN giai đoạn 2009 – 2013 mà trong công đoạn sản xuất, kinh doanh mang đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị thường xuyên thì phần thu nhập tăng thêm được hưởng ưu đãi thuế TNDN (không xử lý lại đối có ví như đã thực hiện).”

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/8/2014 nêu trên, hiện nay, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định về việc sửa đổi, bổ sung 1 số điều tại các Nghị định quy định về thuế. Đồng thời, Bộ Tài chính cũng đang gấp rút hoàn thiện Thông tư hướng dẫn Nghị định.

Sau khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư, bắt buộc Cục Thuế tỉnh giấc Bình Dương căn cứ những quy định tại Thông tư và tình hình thực tiễn của siêu thị để chỉ dẫn thực hành theo quy định.

Tổng cục Thuế thông tin để Cục Thuế thức giấc Bình Dương và Công ty TNHH Showa Gloves Việt Nam được biết.

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • thuế suất thuế tndn mới nhất
 • thuế suất thuế tndn qua các năm
 • thuế suất thuế tndn từ chuyển nhượng bđs
 • thuế suất thuế tndn
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
 • ưu đãi thuế tndn theo địa bàn
 • tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp
 • miễn giảm thuế tndn
 • thuế suất thuế tndn ưu đãi
 • điều kiện ưu đãi thuế tndn
 • ưu đãi thuế tndn đối với dự án đầu tư
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là gì
 • thuế tndn ưu đãi
 • thuế tndn là bao nhiêu

Công văn số: 3996/TCT-DNL V/v Hướng dẫn ưu đãi thuế TNDN

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội

Trả lời công văn số 1002/HALICO ngày 19/6/2014 của Công ty CP Cồn Rượu Hà Nội đề nghị chỉ dẫn cụ thể cho công ty về mức ưu đãi đối có dự án đầu tư và di dời cơ sở phân phối của Công ty CP cồn rượu Hà Nội tại khu Công nghiệp Yên Phong Bắc Ninh. Sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế sở hữu ý kiến như sau:

Điểm 2 Mục IV Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính quy định:

“Cơ sở marketing đang hoạt động có

 • – đầu tư lắp đặt dây chuyền cung cấp mới
 • – mở rộng quy mô
 • – đổi mới công nghệ
 • – cải thiện môi trường thọ thái
 • – nâng cao năng lực sản xuất

miễn thuế, giảm thuế thu nhập công ty cho phần thu nhập nâng cao thêm do đầu tư mang lại”

Tiết d Điểm 2 Mục IV Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính về thuế Thu nhập nhà hàng quy định:

”d) Miễn 03 năm và giảm 50% số thuế nên nộp cho 05 năm tiếp theo đối với

 • – dự án đầu tư vào lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư và
 • – thực hiện nay địa bàn thuộc Danh mục địa bàn sở hữu điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn”

Điểm 6 Phần I Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập công ty số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định khía cạnh thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“6. Doanh nghiệp đang hoạt động từ năm 2009 có

 • – dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới,
 • – mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ,
 • – cải thiện môi trường thọ thái,
 • – tăng năng lực sản xuất

thì phần thu nhập từ dự án đầu tư này sẽ không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Các dự án đầu tư trước năm 2009 đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập siêu thị (theo diện ưu đãi đầu tư mở rộng) thì

 • – tiếp tục được hưởng ưu đãi cho thời kì còn lại và
 • – phần thu nhập tăng thêm của những dự án đầu tư mở mang đang ứng dụng thuế suất 28% được chuyển sang vận dụng thuế suất 25%.
 • Doanh nghiệp mang dự án đầu tư mở mang cung cấp tới ngày 31 tháng 12 năm 2008 đang đầu tư xây dựng dở dang và trong năm 2009 hoàn thành đi vào sản xuất, kinh doanh thì
 • – tiếp tục được hưởng thời gian miễn giảm thuế thu nhập công ty đối sở hữu phần thu nhập nâng cao thêm từ dự án đầu tư mở mang mang lại theo Thông tư số 134/2007/TT-BTC ;
 • – phần thu nhập nâng cao thêm của dự án này áp dụng thuế suất 25% và
 • – thời kì miễn giảm thuế thu nhập công ty đối với phần thu nhập nâng cao thêm tính từ năm 2009 dự án đi vào sản xuất, kinh doanh.

Doanh nghiệp buộc phải có thông tin sở hữu cơ thuế quan các dự án đầu tư mở rộng chế tạo đang đầu tư xây dựng dở dang lúc nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập siêu thị của kỳ tính thuế năm 2008.”

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, căn cứ biểu thị của Công ty,

Kết luận thanh tra số 201/KL-TTr ngày 28/3/2013 của Thanh tra Bộ Tài chính, phần thu nhập nảy sinh từ của cải đầu tư đã hoàn thành và đi vào cung ứng trong năm 2009 tại nhà máy tại Khu Công nghiệp Yên Phong tỉnh Bắc Ninh, Công ty được hưởng ưu đãi thuế TNDN là miễn thuế 03 năm nói từ năm 2009 và giảm 50% số thuế buộc phải nộp cho 05 năm tiếp theo.

Đề nghị Cục Thuế TP. Hà Nội, Cục Thuế tỉnh giấc Bắc Ninh đánh giá điều kiện được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế TNDN, số thuế TNDN được miễn, giảm tương ứng theo quy định của pháp luật và thông báo cho Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội biết để thực hiện./.

Tổng cục Thuế thông tin để Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội biết và thực hiện.

Chúc những bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com.

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • thuế suất thuế tndn mới nhất
 • thuế suất thuế tndn qua các năm
 • thuế suất thuế tndn từ chuyển nhượng bđs
 • thuế suất thuế tndn
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
 • ưu đãi thuế tndn theo địa bàn
 • tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp
 • miễn giảm thuế tndn
 • thuế suất thuế tndn ưu đãi
 • điều kiện ưu đãi thuế tndn
 • ưu đãi thuế tndn đối với dự án đầu tư
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là gì
 • thuế tndn ưu đãi
 • thuế tndn là bao nhiêu


 

Công văn số 4225/TCT-CS

V/v Chính sách thuế TNDN

Kính gửi: Công ty cổ phần thủy sản Cổ Chiên

(Đ/C: Lô 2-9A1 KCN Trà Nóc 2, Phước Thới, Ô Môn, TP Cần Thơ)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 49/CV.14 ngày 27/8/2014 của Công ty cổ phần thủy sản Cổ Chiên về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế mang quan điểm như sau:

Tại điểm 6 Phần I Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định:

“6. Doanh nghiệp đang hoạt động từ năm 2009 mang dự án đầu tư xây dựng dây chuyền cung ứng mới, mở mang quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực chế tạo thì phần thu nhập từ dự án đầu tư này sẽ ko được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Các dự án đầu tư trước năm 2009 đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập công ty (theo diện ưu đãi đầu tư mở rộng) thì tiếp tục được hưởng ưu đãi cho thời gian còn lại và phần thu nhập nâng cao thêm của các dự án đầu tư mở mang đang áp dụng thuế suất 28% được chuyển sang ứng dụng thuế suất 25%.

Doanh nghiệp mang dự án đầu tư mở mang sản xuất tới ngày 31 tháng 12 năm 2008 đang đầu tư xây dựng dở dang và trong năm 2009 hoàn tất đi vào sản xuất, marketing thì tiếp tục được hưởng thời gian miễn giảm thuế thu nhập công ty đối mang phần thu nhập tăng thêm từ dự án đầu tư mở mang mang lại theo Thông tư số 134/2007/TT-BTC ; phần thu nhập nâng cao thêm của dự án này áp dụng thuế suất 25% và thời gian miễn giảm thuế thu nhập công ty đối mang phần thu nhập tăng thêm tính từ năm 2009 dự án đi vào sản xuất, kinh doanh.

Doanh nghiệp nên sở hữu thông báo với cơ quan thuế các dự án đầu tư mở rộng sản xuất đang đầu tư xây dựng dở dang khi nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập công ty của kỳ tính thuế năm 2008”.

Căn cứ quy định nêu trên, công văn số 863/CT-TTHT ngày 8/5/2014 của Cục Thuế TP Cần Thơ giải đáp Công ty cổ phần thủy sản Cổ Chiên là ưng ý với quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần thủy sản Cổ Chiên biết.

Chúc những bạn thành công.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0906.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: https://kiemtoancalico.com/ | www.calico.vn

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • thuế suất thuế tndn mới nhất
 • thuế suất thuế tndn qua các năm
 • thuế suất thuế tndn từ chuyển nhượng bđs
 • thuế suất thuế tndn
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
 • ưu đãi thuế tndn theo địa bàn
 • tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp
 • miễn giảm thuế tndn
 • thuế suất thuế tndn ưu đãi
 • điều kiện ưu đãi thuế tndn
 • ưu đãi thuế tndn đối với dự án đầu tư
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là gì
 • thuế tndn ưu đãi
 • thuế tndn là bao nhiêu

 Công văn số 4484/TCT-CS V/v: ưu đãi thuế tndn

Kính gửi: ưu đãi thuế tndn

– Cục Thuế tỉnh Bình Dương;
– Công ty TNHH DDK Việt Nam ( 20 đường Dân Chủ, KCN VSIP 2, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 005/14/CV-DVL ngày 15/9/2014 của Công ty TNHH DDK Việt Nam về ưu đãi thuế TNDN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế mang ý kiến như sau: ưu đãi thuế tndn

Tại Điểm 7 Điều 1 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 1/10/2014 của Chính phủ 

Về việc sửa đổi, bổ sung 1 số điều tại những Nghị định quy định về thuế đã sửa đổi, bổ sung Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ quy định khía cạnhchỉ dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập nhà hàng như sau:

“7. Bổ sung Khoản 5a Điều 19 như sau: ưu đãi thuế tndn

5a. Đối mang dự án đầu tư được cấp phép đầu tư mà trong Hồ sơ đăng ký đầu tư lần đầu gửi cơ quan cấp phép đầu tư đã đăng ký số vốn đầu tư, phân kỳ đầu tư kèm tiến độ thực hiện đầu tư, ở các giai đoạn tiếp theo trường hợp thực tế thực hành được coi là dự án thành phần của dự án đầu tư đã được cấp phép lần đầu nếu thực hành theo tiến độ (trừ trường hợp bất khả kháng, cạnh tranh khách quan) thì được hưởng ưu đãi thuế theo mức ưu đãi đang áp dụng đối dự án đầu tư lần đầu; đối dự án đầu tư được cấp giấy phép đầu tư trước ngày 01/01/2014 thì ưu đãi thuế được hưởng cho thời gian ưu đãi còn lại được tính từ ngày 01/01/2014.

Dự án đầu tư của doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế mà giai đoạn 2009 – 2013 sở hữu đầu tư bổ sung máy móc, đồ vật thường xuyên trong quá trình sản xuất, kinh doanh thì phần thu nhập tăng thêm do việc đầu tư bổ sung máy móc, vật dụng thường xuyên này cũng được hưởng ưu đãi thuế theo mức mà dự án đang ứng dụng cho thời kì còn lại.”

Hiện nay, Bộ Tài chính đang hoàn thiện Thông tư chỉ dẫn Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 1/10/2014 của Chính phủ nêu trên.

Sau khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư,. đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Dương căn cứ các quy định tại Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 1/10/2014, .Thông tư của Bộ Tài chính và tình hình thực tế của doanh nghiệp .để chỉ dẫn doanh nghiệp thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bình Dương và Công ty TNHH DDK Việt Nam được biết.

Chúc các bạn thành công!

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • thuế suất thuế tndn mới nhất
 • thuế suất thuế tndn qua các năm
 • thuế suất thuế tndn từ chuyển nhượng bđs
 • thuế suất thuế tndn
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
 • ưu đãi thuế tndn theo địa bàn
 • tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp
 • miễn giảm thuế tndn
 • thuế suất thuế tndn ưu đãi
 • điều kiện ưu đãi thuế tndn
 • ưu đãi thuế tndn đối với dự án đầu tư
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là gì
 • thuế tndn ưu đãi
 • thuế tndn là bao nhiêu

Công văn số 4638/TCT-CS V/v trả lời chính sách thuế

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bắc Ninh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1702/CT-KTr1 ngày 15/9/2014 của Cục thuế tỉnh giấc Bắc Ninh về việc ứng dụng quy định ưu đãi thuế TNDN do đầu tư đối với giả dụ của Công ty TNHH Funing Precision Component.

Về vấn đề này, sau lúc lấy quan điểm các công ty và báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế sở hữu ý kiến như sau:

Mọi chi tiết xin liên hệ:https://kiemtoancalico.com/

1. Về xác định ưu đãi thuế TNDN:

– Tại Điều 36, Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN quy định:

 “Điều 36. Cơ sở marketing đang hoạt động sở hữu đầu tư xây dựng dây chuyền cung ứng mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, tăng năng lực cung cấp thì được miễn, giảm thuế cho phần thu nhập nâng cao thêm do đầu tư này sở hữu lại như sau: …”

– Tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính Phủ quy định:

“3. Dự án đầu tư mở mang là dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang thực hành nhằm mở rộng quy mô, tăng công suất, năng lực kinh doanh, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm ô nhiễm môi trường”.

– Tại điểm 6 phần I Thông tư 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của BTC quy định:

 “6. DN đang hoạt động từ năm 2009 với dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở mang quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất thì phần thu nhập từ dự án đầu tư này sẽ không được hưởng ưu đãi thuế TNDN…”.
Căn cứ những quy định nêu trên, ví như của Công ty TNHH Funing Precision Component trong thời kì chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh doanh thu mang điều chỉnh thay đổi tăng vốn điều lệ, vốn đầu tư và bổ sung, đổi thay ngành nghề buôn bán thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện siêu thị xây dựng thương hiệu mới từ dự án đầu tư theo điều kiện thực tại đáp ứng.

2. Xác định ưu đãi thuế TNDN hoạt động gia công

– Tại Khoản 1 Điều 3 Luật thương mại quy định:

“Hoạt động thương nghiệp là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm sắm bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và những hoạt động nhằm mục tiêu sinh lợi khác.”

– Tại Điều 178 Luật thương mại quy định gia công trong thương mại:

 “Gia công trong thương nghiệp là hoạt động thương mại, theo ấy bên nhận gia công tiêu dùng một phần hoặc tất cả nguyên liệu, nguyên liệu của bên đặt gia công để thực hành một hoặc phổ biến giai đoạn trong giai đoạn phân phối theo yêu cầu của bên đặt gia công để hưởng thù lao”.

Như vậy, hoạt động gia công trong ấy bên gia công đầu tư máy móc, thiết bị, lực lượng lao động,… song song nhận tất cả nguyên vật liệu (hoặc nguyên nguyên liệu chính) của bên đưa gia công theo hiệp đồng gia công đã ký để phân phối ra thành phẩm giao cho bên đưa gia công (trừ hoạt động gia công trong thương mại quy định tại Điều 178 Luật thương mại nêu trên) thì được xem là hoạt động sản xuất.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Bắc Ninh căn cứ những quy định nêu trên và thực tiễn hiệp đồng gia công đã ký đối mang trường hợp của Công ty TNHH Funing Precision Component để xác định cho phù hợp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh giấc Bắc Ninh được biết

Chúc những bạn thành công!

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • thuế suất thuế tndn mới nhất
 • thuế suất thuế tndn qua các năm
 • thuế suất thuế tndn từ chuyển nhượng bđs
 • thuế suất thuế tndn
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
 • ưu đãi thuế tndn theo địa bàn
 • tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp
 • miễn giảm thuế tndn
 • thuế suất thuế tndn ưu đãi
 • điều kiện ưu đãi thuế tndn
 • ưu đãi thuế tndn đối với dự án đầu tư
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là gì
 • thuế tndn ưu đãi
 • thuế tndn là bao nhiêu

 

Công văn số: 4254/TCT-CS

V/v chính sách thuế TNDN đối sở hữu hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa

Kính gửi:

– Cục Thuế tỉnh thành Hà Nội
– Xí nghiệp môi trường thành thị huyện Gia Lâm
(Địa chỉ: Số 211 đường Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 116/CV-MTĐT ngày 4/8/2014 của Xí nghiệp môi trường thành thị huyện Gia Lâm (Xí nghiệp) và công văn số 40128/CT-TTr3 ngày 19/8/2014 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về chính sách thuế TNDN đối mang hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế mang quan điểm như sau:

Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định Người nộp thuế trong ấy bao gồm:

c) Các công ty sự nghiệp công lập; ngoài công lập sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; mang thu nhập chịu thuế theo quy định tại Điều 3 Nghị định này;”

Tại Khoản 3 Điều 20 Chương V Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ và điểm 5 Phần I Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định: “Doanh nghiệp với hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa trước ngày 1/1/2009; mà đang áp dụng mức thuế suất cao hơn mức 10% thì được chuyển sang ứng dụng thuế suất 10% đối có hoạt động này đề cập từ ngày 1/1/2009”.

Ngày 20/8/2009, Bộ Tài chính đã có công văn số 11660/BTC-TCT chỉ dẫn về ứng dụng chính sách thuế TNDN đối có lĩnh vực xã hội hóa theo Luật thuế TNDN hiện hành và những văn bản chỉ dẫn thi hành Luật thuế TNDN, trong ấy hướng dẫn:

THUẾ SUẤT THUẾ TNDN

– Trường hợp đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ không thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ:

 • Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khác nhưng có nảy sinh thu nhập từ hoạt động xã hội hóa hay cơ sở kinh doanh với thu nhập từ hoạt động xã hội hóa ko có mặt trên thị trường cơ sở hạch toán độc lập hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa nếu đủ điều kiện thuộc Danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn về lĩnh vực xã hội hóa ban hành tất nhiên Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định thì áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% trong suốt thời gian hoạt động vận dụng đối sở hữu phần thu nhập của nhà hàng hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường nói từ ngày 01/01/2009.
 • Doanh nghiệp với hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa trước ngày 01/01/2009 mà đang áp dụng mức thuế suất cao hơn mức 10% giả dụ đủ điều kiện thuộc Danh mục mẫu hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn về lĩnh vực xã hội hóa ban hành tất nhiên Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định thì được chuyển sang vận dụng mức thuế suất 10% đối sở hữu phần thu nhập từ hoạt động xã hội hóa đề cập từ ngày 01/01/2009.”

THUẾ SUẤT THUẾ TNDN

Căn cứ các quy định nêu trên,

Giai đoạn thanh tra, kiểm tra trường hợp Cục Thuế với cơ sở xác định từ năm 2009 Xí nghiệp môi trường thành thị huyện Gia Lâm hoạt động trong lĩnh vực vệ sinh môi trường đáp ứng những điều kiện thuộc Danh mục khía cạnh những dòng hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06/05/2013) thì từ ngày 01/01/2009 Xí nghiệp được chuyển sang vận dụng thuế suất thuế TNDN 10% đối sở hữu phần thu nhập từ hoạt động xã hội hóa theo quy định tại Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ và Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính.

Đối với những khoản thu nhập khác không thuộc thu nhập từ hoạt động xã .hội hóa trong lĩnh vực môi trường như: vệ sinh văn phòng, cho thuê văn phòng… thì Xí nghiệp cần kê khai theo mức thuế suất phổ thông theo quy định của pháp luật. thuế suất thuế TNDN

Tổng cục Thuế thông tin để Cục Thuế thành phố Hà Nội và Xí .nghiệp môi trường thị thành huyện Gia Lâm được biết.

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc https://kiemtoancalico.com/

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • thuế suất thuế tndn mới nhất
 • thuế suất thuế tndn qua các năm
 • thuế suất thuế tndn từ chuyển nhượng bđs
 • thuế suất thuế tndn
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
 • ưu đãi thuế tndn theo địa bàn
 • tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp
 • miễn giảm thuế tndn
 • thuế suất thuế tndn ưu đãi
 • điều kiện ưu đãi thuế tndn
 • ưu đãi thuế tndn đối với dự án đầu tư
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là gì
 • thuế tndn ưu đãi
 • thuế tndn là bao nhiêu

Công văn số  5042/TCT-CS
V/v  ưu đãi thuế TNDN

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh giấc Đồng Tháp.

Trả lời công văn số 1501/CT-TTHT ngày 29/9/2014 của Cục Thuế thức giấc Đồng Tháp về việc ưu đãi thuế TNDN. Tổng cục Thuế sở hữu ý kiến như sau:

– Tại điểm a, khoản 5, Điều 18 TT số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của BTC quy định về điều kiện vận dụng ưu đãi thuế TNDN như sau:

“a) Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế TNDN quy định tại Điều 15, Điều 16 NĐ số 218/2013/NĐ-CP là:

– Dự án:

 • Được cấp Giấy chứng thực đầu tư lần thứ 1 từ ngày 01/01/2014
 • Và nảy sinh doanh thu của dự án đó từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

– Dự án đầu tư trong nước gắn có việc có mặt trên thị trường DN mới

 • Có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam
 • Và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư mang điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đăng ký DN từ ngày 01/01/2014.

– Dự án đầu tư:

 • Đã được cấp giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng thực đầu tư trước ngày 01/01/2014
 • Nhưng đang trong quá trình đầu tư,
 • Chưa đi vào hoạt động,
 • Chưa nảy sinh doanh thu
 • Và được cấp Giấy chứng thực điều chỉnh Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh từ ngày 01/01/2014 của dự án đó.

– Dự án đầu tư độc lập sở hữu dự án DN đang hoạt động (kể cả trường hợp dự án với vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và ko thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư với điều kiện) mang Giấy chứng nhận đầu tư từ ngày 01/01/2014 để thực hiện dự án đầu tư độc lập này.”

– Tại điểm c, khoản 5, Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định về điều kiện vận dụng ưu đãi thuế TNDN như sau:

“c, Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện đầu tư mới không bao gồm các các nếu sau:

– Dự án đầu tư hình thành từ việc:

 • Chia,
 • Tách,
 • Sáp nhập,
 • Hợp nhất,
 • Chuyển đổi hình thức DN

theo quy định của pháp luật;

– Dự án đầu tư hình thành từ việc chuyển đổi chủ mang (bao gồm cả nếu thực hành dự án đầu tư mới nhưng vẫn kế thừa tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh của nhà hàng cũ để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh, tìm lại dự án đầu tư đang hoạt động).

Doanh nghiệp xây dựng thương hiệu hoặc nhà hàng có dự án đầu tư từ việc

 • Chuyển đổi mẫu hình doanh nghiệp,
 • Chuyển đổi sở hữu,
 • Chia,
 • Tách,
 • Sáp nhập,
 • Hợp nhất

được kế thừa những ưu đãi về thuế TNDN của DN hoặc dự án đầu tư trước lúc chuyển đổi, chia, tách, sáp nhập, thống nhất trong thời kì còn lại giả dụ tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế TNDN.”

Căn cứ theo những quy định nêu trên: trường hợp

 • Doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH mới thành lập
 • Nhưng dự án đầu tư của DN tư nhân, siêu thị TNHH vẫn kế thừa tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề marketing của hộ marketing cá thể để tiếp tục hoạt động cung cấp kinh doanh

thì dự án này ko được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện dự án đầu tư mới theo quy định.

Tổng cục Thuế giải đáp để Cục Thuế thức giấc Đồng Tháp được biết.

Chúc những bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com 

Các bài viết liên quan:

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • thuế suất thuế tndn mới nhất
 • thuế suất thuế tndn qua các năm
 • thuế suất thuế tndn từ chuyển nhượng bđs
 • thuế suất thuế tndn
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
 • ưu đãi thuế tndn theo địa bàn
 • tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp
 • miễn giảm thuế tndn
 • thuế suất thuế tndn ưu đãi
 • điều kiện ưu đãi thuế tndn
 • ưu đãi thuế tndn đối với dự án đầu tư
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là gì
 • thuế tndn ưu đãi
 • thuế tndn là bao nhiêu

Công văn số: 4981/TCT-CS

V/v chính sách thuế

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 9313/CT-TTHT ngày 09/12/2013 của Cục Thuế tỉnh giấc Đồng Nai về việc chính sách chuyển đổi ưu đãi thuế TNDN, Tổng cục Thuế mang ý kiến như sau:

– Tại Tiết b Điểm 2 Điều 35 Chương V Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định khía cạnh thi hành Luật Thuế TNDN quy định:

“Điều 35. Thuế suất thuế TNDN ưu đãi đối mang hiệp tác xã và cơ sở kinh doanh mới ra đời từ dự án đầu tư

2. Thời hạn vận dụng thuế suất thuế TNDN ưu đãi được quy định như sau:

b) Mức thuế suất thuế thu nhập nhà hàng 15% được áp dụng trong 12 năm, nói từ khi hiệp tác xã và cơ sở buôn bán mới ra đời từ dự án đầu tư khởi đầu hoạt động kinh doanh;”.

– Tại Điểm 3 và Điểm 4 Điều một Nghị định số 152/2004/NĐ-CP ngày 6/8/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế TNDN quy định:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế TNDN như sau:

“3. Bổ sung thêm điểm e vào khoản 1 Điều 35 như sau:

“e) Thuế suất 15% đối với

– cơ sở dịch vụ mới xây dựng thương hiệu từ dự án đầu tư thực hiện trong Khu Chế xuất

– cơ sở chế tạo mới thành lập từ dự án đầu tư thực hành trong Khu Công nghiệp;”.”

“4. Bổ sung thêm khoản 13 vào Điều 36 như sau:

“13. Cơ sở kinh doanh mới ra đời từ dự án đầu tư thực hiện nay Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất:

b) – Được miễn thuế 03 năm, nói từ khi sở hữu thu nhập chịu thuế 

– giảm 50% số thuế bắt buộc nộp cho 07 năm tiếp theo đối với

+ cơ sở dịch vụ mới thành lập từ dự án đầu tư thực hành trong Khu Chế xuất

+ cơ sở chế tạo mới xây dựng thương hiệu từ dự án đầu tư thực hiện trong Khu Công ngiệp;

– Tại Điểm 8 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN quy định:

“8- Điểm 3, Phần I “Tổ chức thực hiện” được bổ sung như sau:

“3. Các doanh nghiệp với vốn đầu tư nước ngoài và bên nước không tính tham gia hiệp đồng hợp tác buôn bán đã được cấp Giấy phép đầu tư; những cơ sở kinh doanh trong nước đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư tiếp tục được hưởng các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp ghi trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng thực ưu đãi đầu tư.

Trường hợp mức ưu đãi về thuế thu nhập siêu thị ghi trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thấp hơn mức ưu đãi về thuế thu nhập nhà hàng chỉ dẫn tại Thông tư này thì cơ sở marketing được hưởng các mức ưu đãi về thuế thu nhập công ty theo hướng dẫn tại Thông tư này cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại (thời gian ưu đãi về thuế theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng thực ưu đãi đầu tư trừ (-) thời gian ưu đãi về thuế đã được hưởng tới ngày 01/01/2004)”.

– Tại Điểm 5.2 công văn số 11684/BTC-TCT ngày 16/9/2005 của Bộ Tài chính chỉ dẫn ưu đãi về thời gian miễn, giảm thuế TNDN:

5.2. Doanh nghiệp mang vốn đầu tư nước ko kể và Bên nước ngoài tham dự hợp đồng cộng tác buôn bán đã được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 1/1/2004 trường hợp đáp ứng được các điều kiện ghi trong Giấy phép đầu tư thì tiếp tục được hưởng mức thuế suất thuế thu nhập nhà hàng ưu đãi tới hết thời hạn được ưu đãi về thuế suất theo Giấy phép đầu tư;

sau lúc hết thời hạn được ưu đãi về thuế suất theo Giấy phép đầu tư thì chuyển sang ứng dụng thuế suất thuế thu nhập siêu thị là 25%;

trường hợp đang nộp thuế thu nhập siêu thị theo thuế suất 25% thì tiếp tục được ứng dụng thuế suất 25% đến hết thời hạn của Giấy phép đầu tư.

Đối mang nhà hàng với vốn đầu tư nước bên cạnh và Bên nước ngoại trừ tham gia giao kèo hợp tác marketing xin gia hạn của Giấy phép đầu tư từ ngày 1/1/2004 trở đi thì thuế suất thuế thu nhập công ty ưu đãi được vận dụng theo hướng dẫn tại mục I, mục II, Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC.”

– Tại Điểm 5.4.1, công văn số 11684/BTC-TCT ngày 16/9/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn ưu đãi về thời gian miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp:

5.4.1. Trường hợp mức ưu đãi về thuế thu nhập nhà hàng ghi trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp cho cơ sở kinh doanh trước ngày 01/01/2004 tốt hơn mức ưu đãi về thuế thu nhập chỉ dẫn tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC và Thông tư số 88/2004/TT-BTC (có cùng điều kiện được ưu đãi thuế thu nhập siêu thị ghi trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng thực ưu đãi đầu tư) thì cơ sở marketing được hưởng các mức ưu đãi về thuế thu nhập siêu thị theo chỉ dẫn tại các Thông tư nêu trên cho khoảng thời kì ưu đãi còn lại tính từ kỳ tính thuế năm 2004.”

Căn cứ những quy định và chỉ dẫn nêu trên, đề nghị Cục thuế tỉnh giấc Đồng Nai căn cứ vào tình hình thực tiễn của doanh nghiệp, chỉ dẫn doanh nghiệp lựa tậu việc chuyển đổi ưu đãi về thuế TNDN cho ưa thích mang quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế giải đáp để Cục Thuế thức giấc Đồng Nai được biết

Chúc các bạn thành công.

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc https://kiemtoancalico.com/

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • thuế suất thuế tndn mới nhất
 • thuế suất thuế tndn qua các năm
 • thuế suất thuế tndn từ chuyển nhượng bđs
 • thuế suất thuế tndn
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
 • ưu đãi thuế tndn theo địa bàn
 • tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp
 • miễn giảm thuế tndn
 • thuế suất thuế tndn ưu đãi
 • điều kiện ưu đãi thuế tndn
 • ưu đãi thuế tndn đối với dự án đầu tư
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là gì
 • thuế tndn ưu đãi
 • thuế tndn là bao nhiêu

Công văn số: 4859/TCT-CS

V/v Chính sách thuế TNDN

Kính gửi:

– Cục Thuế thức giấc Phú Yên
– Công ty TNHH Công nghiệp Semco
(Đ/C: Lô B1 KCN Hòa Hiệp – huyện Đông Hòa – tỉnh Phú Yên)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2272/.CT-KTNB ngày 20/8/2014 của Cục Thuế tỉnh giấc Phú Yên và công văn số 34/CV-SC ngày 8/9/2014 của Công ty TNHH Công nghiệp Semco về chính sách thuế thu nhập nhà hàng (TNDN). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế với quan điểm như sau:

Mọi chi tiết xin liên hệ: https://kiemtoancalico.com/

Tại Khoản 5 Mục II Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính quy định:

5. Cơ sở buôn bán đang trong thời gian hưởng ưu đãi về thuế thu nhập nhà hàng có doanh nghiệp lại công ty (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất), chuyển đổi sở hữu công ty theo quy định của luật pháp thì cơ sở buôn bán mới sau lúc có sự thay đổi nêu trên tiếp tục hưởng ưu đãi về thuế thu nhập siêu thị theo những ưu đãi về thuế thu nhập nhà hàng đơn vị đang được hưởng cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại, giả dụ vẫn đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư”.

Tại Khoản 1 Mục IV Phần E Thông tư số 134/2007/.TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính quy định nguyên tắc thực hiện ưu đãi thuế TNDN quy định:

“Cơ sở buôn bán có mặt trên thị trường trong các trường hợp dưới đây không hưởng ưu đãi về thuế thu nhập siêu thị theo diện cơ sở buôn bán mới xây dựng thương hiệu từ dự án đầu tư.
 • – Cơ sở marketing xây dựng thương hiệu trong những ví như chia, tách, sáp nhập, hợp nhất theo quy định của pháp luật.
 • – Cơ sở kinh doanh có mặt trên thị trường do chuyển đổi hình thức doanh nghiệp; chuyển đổi mang (trừ các ví như giao, bán siêu thị quốc gia theo Nghị định số 80/2005/.NĐ-CP ngày 22/6/2005 của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê nhà hàng Nhà nước).
 • – Doanh nghiệp tư nhân mới có mặt trên thị trường từ chủ hộ buôn bán cá thể với ngành nghề marketing như trước đây.”

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh giấc Phú Yên trên cơ sở các căn cứ pháp lý được trích dẫn nêu trên và tình hình thực tiễn của doanh nghiệp để hướng dẫn siêu thị thực hành ưa thích sở hữu quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế giải đáp để Cục Thuế tỉnh giấc Phú Yên và Công ty TNHH Công nghiệp Semco biết.

Chúc những bạn thành công.

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • thuế suất thuế tndn mới nhất
 • thuế suất thuế tndn qua các năm
 • thuế suất thuế tndn từ chuyển nhượng bđs
 • thuế suất thuế tndn
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
 • ưu đãi thuế tndn theo địa bàn
 • tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp
 • miễn giảm thuế tndn
 • thuế suất thuế tndn ưu đãi
 • điều kiện ưu đãi thuế tndn
 • ưu đãi thuế tndn đối với dự án đầu tư
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là gì
 • thuế tndn ưu đãi
 • thuế tndn là bao nhiêu

 Công văn số: 5222/TCT-CS

V/v: chính sách thuế

Kính gửi:

– Cục Thuế tỉnh thành Hà Nội;
– Công ty TNHH Công Nghiệp Spindex Hà Nội.
(Địa chỉ: Lô 7A Khu Công nghiệp Nội Bài, xã Quang Tiến, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội)

TCT nhận được CV không số đề ngày 23/9/2014 của Công ty TNHH Công nghiệp Spindex Hà Nội (Công ty) đề nghị trả lời vướng mắc về chuyển đổi ưu đãi thuế TNDN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại khoản 2, Điều 2 NĐ số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của CP quy định:

“2. DN đang trong thời gian được hưởng ưu đãi thuế TNDN

 • Do đáp ứng điều kiện ưu đãi về tỷ lệ xuất khẩu 
 • Mà bị chm dứt ưu đãi thuế TNDN k từ ngày 01/01/2012 do thực hành cam kết WTO

được lựa sắm đ tiếp tục hưởng ưu đãi thuế cho thời gian ưu đãi còn lại tương ứng mang những điều kiện thực tại DN đáp ứng ưu đãi đầu tư (ngoài điều kiện ưu đãi do đáp ứng điều kiện về t lệ xuất khẩu, do tiêu dùng nguyên liệu trong nước) theo:

 • Quy định tại những văn bản quy bất hợp pháp luật về thuế TNDN trong thời gian từ ngày DN được cấp giấy phép ra đời đến trước ngày Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của CP quy định yếu tố thi hành Luật Thuế TNDN sở hữu hiệu lực thi hành
 • Hoặc theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thu nhập công ty tại thời đim bị điều chỉnh ưu đãi thuế do thực hành cam kết WTO (hết ngày 31 tháng 12 năm 2011).

– Tại khoản 3, Điều 3 TT số 199/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của BTC quy định:

3. DN

 • Đang còn trong thời gian miễn thuế, giảm thuế
 • Và đã hết thời gian vận dụng thuế suất ưu đãi

thì được lựa chọn chuyển đổi áp dụng ưu đãi thời gian miễn thuế, giảm thuế cho thời gian còn lại tương ứng mang các điều kiện thực tế DN đáp ứng (ngoài điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu) theo:

 • Quy định tại những văn bn quy bất hợp pháp luật về thuế TNDN trong thời kì từ ngày DN được cấp giấy phép có mặt trên thị trường đến trước ngày Nghị định s 24/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành
 • Hoặc theo quy định tại các văn bản quy bất hợp pháp luật về thuế TNDN tại thời điểm bị điều chỉnh ưu đãi thuế do thực hành cam kết WTO.

Trường hợp DN

 • Đang còn trong thời gian miễn thuế, thời kì gim thuế hoặc đã hết thời gian miễn thuế, còn thời gian giảm thuế 
 • Và khi thực hiện chuyển đổi ưu đãi

nếu có số năm đã được miễn thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu vượt quá s năm được miễn theo phương án lựa tìm khi chuyển đổi do đáp ứng các điều kiện ưu đãi khác (ngoài điều kiện ưu đãi do đáp ứng t lệ xuất khẩu) thì cứ 01 năm đã được miễn thuế TNDN vượt quá sẽ trừ 02 năm giảm 50% thuế TNDN.

Trường hợp đến năm 2012 nhà hàng chưa được hưởng ưu đãi miễn thuế, giảm thuế TNDN về tỷ lệ xuất khẩu do chưa có thu nhập chịu thuế thì: Trường hợp DN không mang thu nhập chịu thuế trong 3 năm đu, k từ năm đu tiên có doanh thu thì thời gian min thuế, giảm thuế được tính từ năm đồ vật tư có doanh thu. Việc chuyển đổi ưu đãi cho thời gian còn lại được thực hành theo nguyên tc nêu trên.”

Theo bộc lộ tại CV ko số đề ngày 23/9/2014 thì Công ty sở hữu năm tài chính
 • Bắt đầu từ ngày 01/07
 • Và chấm dứt vào ngày 30/06 năm tiếp theo,

Công ty được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện ưu đãi về tỷ lệ xuất khẩu.

Căn cứ theo những quy định nêu trên; ví như giả dụ Công ty:

 • Đang trong thời kì được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu
 • Thì ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu vận dụng đến hết ngày 31/12/2011;

Kể từ ngày 01/01/2012, Công ty thực hiện chuyển đổi ưu đãi thuế TNDN theo TT số 199/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của BTC.

Đề nghị Cục Thuế đô thị Hà Nội căn cứ các quy định nêu trên và tình hình thực tiễn hoạt động của Công ty để chỉ dẫn Công ty xác định việc chuyển đổi ưu đãi thuế TNDN của Công ty cho thích hợp có quy định của pháp luật về thuế./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • thuế suất thuế tndn mới nhất
 • thuế suất thuế tndn qua các năm
 • thuế suất thuế tndn từ chuyển nhượng bđs
 • thuế suất thuế tndn
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
 • ưu đãi thuế tndn theo địa bàn
 • tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp
 • miễn giảm thuế tndn
 • thuế suất thuế tndn ưu đãi
 • điều kiện ưu đãi thuế tndn
 • ưu đãi thuế tndn đối với dự án đầu tư
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là gì
 • thuế tndn ưu đãi
 • thuế tndn là bao nhiêu

MKRdezign

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget