Mức thuế suất thuế TNDN của năm 2021 mới nhất hiện nay là 20%. Khi tính thuế TNDN thì doanh nghiệp sẽ phải áp dụng theo mức thuế suất này.

Hướng dẫn ưu đãi thuế TNDN dự án đầu tư mới & di chuyển cơ sở SXKD

Việc xác định DAĐT mới và DAĐT mở mang và đầu tư bổ sung máy móc, thứ thường xuyên được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014

Công văn số 5636/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Kính gửi: Cục Thuế thị thành Hải Phòng.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1913/CT-THNVDT ngày 13/10/2014 của Cục Thuế đô thị Hải Phòng về xác định mức ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư (DAĐT) mới. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế mang ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 5, Điều 19 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ và khoản 5, khoản 6 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính; Điều 5 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính.

1. Về tiêu chí xác định “dự án đầu tư mới”.

Việc xác định DAĐT mới và DAĐT mở mang và đầu tư bổ sung máy móc, thứ thường xuyên được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính. Do ấy đề nghị Cục Thuế căn cứ điều kiện thực tiễn của dự án đầu tư nếu đáp ứng những tiêu chí về DAĐT mới và không thuộc những trường hợp quy định tại tiết c, khoản 5, Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện dự án đầu tư mới. Trường hợp vẫn còn vướng mắc thì Cục Thuế với công văn báo cáo Tổng cục về trường hợp cụ thể để Tổng cục Thuế nghiên cứu, xử lý.

2. Về nội dung ưu đãi lúc nhà hàng chuyển động cơ sở sản xuất buôn bán (SXKD).

Tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC nêu trên ko có quy định về ưu đãi thuế TNDN đối sở hữu những giả dụ di dời cơ sở SXKD. Trường hợp doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN, khi di dời cơ sở SXKD thì tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế TNDN cho thời kì ưu đãi còn lại nếu tiếp tục đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế TNDN. Doanh nghiệp nên tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế và thu nhập từ hoạt động kinh doanh ko được hưởng ưu đãi thuế để kê khai nộp thuế riêng.

Tổng cục Thuế thông tin để Cục Thuế thị thành Hải Phòng được biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • thuế suất thuế tndn mới nhất
 • thuế suất thuế tndn qua các năm
 • thuế suất thuế tndn từ chuyển nhượng bđs
 • thuế suất thuế tndn
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
 • ưu đãi thuế tndn theo địa bàn
 • tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp
 • miễn giảm thuế tndn
 • thuế suất thuế tndn ưu đãi
 • điều kiện ưu đãi thuế tndn
 • ưu đãi thuế tndn đối với dự án đầu tư
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là gì
 • thuế tndn ưu đãi
 • thuế tndn là bao nhiêu

Đăng nhận xét

[blogger]

MKRdezign

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget