Mức thuế suất thuế TNDN của năm 2021 mới nhất hiện nay là 20%. Khi tính thuế TNDN thì doanh nghiệp sẽ phải áp dụng theo mức thuế suất này.

Hướng dẫn về chính sách chuyển đổi ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Mức thuế suất thuế thu nhập nhà hàng 15% được áp dụng trong 12 năm, nói từ khi hiệp tác xã và cơ sở buôn bán mới ra đời từ dự án đầu tư khởi đầu hoạt

Công văn số: 4981/TCT-CS

V/v chính sách thuế

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 9313/CT-TTHT ngày 09/12/2013 của Cục Thuế tỉnh giấc Đồng Nai về việc chính sách chuyển đổi ưu đãi thuế TNDN, Tổng cục Thuế mang ý kiến như sau:

– Tại Tiết b Điểm 2 Điều 35 Chương V Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định khía cạnh thi hành Luật Thuế TNDN quy định:

“Điều 35. Thuế suất thuế TNDN ưu đãi đối mang hiệp tác xã và cơ sở kinh doanh mới ra đời từ dự án đầu tư

2. Thời hạn vận dụng thuế suất thuế TNDN ưu đãi được quy định như sau:

b) Mức thuế suất thuế thu nhập nhà hàng 15% được áp dụng trong 12 năm, nói từ khi hiệp tác xã và cơ sở buôn bán mới ra đời từ dự án đầu tư khởi đầu hoạt động kinh doanh;”.

– Tại Điểm 3 và Điểm 4 Điều một Nghị định số 152/2004/NĐ-CP ngày 6/8/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế TNDN quy định:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế TNDN như sau:

“3. Bổ sung thêm điểm e vào khoản 1 Điều 35 như sau:

“e) Thuế suất 15% đối với

– cơ sở dịch vụ mới xây dựng thương hiệu từ dự án đầu tư thực hiện trong Khu Chế xuất

– cơ sở chế tạo mới thành lập từ dự án đầu tư thực hành trong Khu Công nghiệp;”.”

“4. Bổ sung thêm khoản 13 vào Điều 36 như sau:

“13. Cơ sở kinh doanh mới ra đời từ dự án đầu tư thực hiện nay Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất:

b) – Được miễn thuế 03 năm, nói từ khi sở hữu thu nhập chịu thuế 

– giảm 50% số thuế bắt buộc nộp cho 07 năm tiếp theo đối với

+ cơ sở dịch vụ mới thành lập từ dự án đầu tư thực hành trong Khu Chế xuất

+ cơ sở chế tạo mới xây dựng thương hiệu từ dự án đầu tư thực hiện trong Khu Công ngiệp;

– Tại Điểm 8 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN quy định:

“8- Điểm 3, Phần I “Tổ chức thực hiện” được bổ sung như sau:

“3. Các doanh nghiệp với vốn đầu tư nước ngoài và bên nước không tính tham gia hiệp đồng hợp tác buôn bán đã được cấp Giấy phép đầu tư; những cơ sở kinh doanh trong nước đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư tiếp tục được hưởng các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp ghi trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng thực ưu đãi đầu tư.

Trường hợp mức ưu đãi về thuế thu nhập siêu thị ghi trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thấp hơn mức ưu đãi về thuế thu nhập nhà hàng chỉ dẫn tại Thông tư này thì cơ sở marketing được hưởng các mức ưu đãi về thuế thu nhập công ty theo hướng dẫn tại Thông tư này cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại (thời gian ưu đãi về thuế theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng thực ưu đãi đầu tư trừ (-) thời gian ưu đãi về thuế đã được hưởng tới ngày 01/01/2004)”.

– Tại Điểm 5.2 công văn số 11684/BTC-TCT ngày 16/9/2005 của Bộ Tài chính chỉ dẫn ưu đãi về thời gian miễn, giảm thuế TNDN:

5.2. Doanh nghiệp mang vốn đầu tư nước ko kể và Bên nước ngoài tham dự hợp đồng cộng tác buôn bán đã được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 1/1/2004 trường hợp đáp ứng được các điều kiện ghi trong Giấy phép đầu tư thì tiếp tục được hưởng mức thuế suất thuế thu nhập nhà hàng ưu đãi tới hết thời hạn được ưu đãi về thuế suất theo Giấy phép đầu tư;

sau lúc hết thời hạn được ưu đãi về thuế suất theo Giấy phép đầu tư thì chuyển sang ứng dụng thuế suất thuế thu nhập siêu thị là 25%;

trường hợp đang nộp thuế thu nhập siêu thị theo thuế suất 25% thì tiếp tục được ứng dụng thuế suất 25% đến hết thời hạn của Giấy phép đầu tư.

Đối mang nhà hàng với vốn đầu tư nước bên cạnh và Bên nước ngoại trừ tham gia giao kèo hợp tác marketing xin gia hạn của Giấy phép đầu tư từ ngày 1/1/2004 trở đi thì thuế suất thuế thu nhập công ty ưu đãi được vận dụng theo hướng dẫn tại mục I, mục II, Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC.”

– Tại Điểm 5.4.1, công văn số 11684/BTC-TCT ngày 16/9/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn ưu đãi về thời gian miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp:

5.4.1. Trường hợp mức ưu đãi về thuế thu nhập nhà hàng ghi trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp cho cơ sở kinh doanh trước ngày 01/01/2004 tốt hơn mức ưu đãi về thuế thu nhập chỉ dẫn tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC và Thông tư số 88/2004/TT-BTC (có cùng điều kiện được ưu đãi thuế thu nhập siêu thị ghi trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng thực ưu đãi đầu tư) thì cơ sở marketing được hưởng các mức ưu đãi về thuế thu nhập siêu thị theo chỉ dẫn tại các Thông tư nêu trên cho khoảng thời kì ưu đãi còn lại tính từ kỳ tính thuế năm 2004.”

Căn cứ những quy định và chỉ dẫn nêu trên, đề nghị Cục thuế tỉnh giấc Đồng Nai căn cứ vào tình hình thực tiễn của doanh nghiệp, chỉ dẫn doanh nghiệp lựa tậu việc chuyển đổi ưu đãi về thuế TNDN cho ưa thích mang quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế giải đáp để Cục Thuế thức giấc Đồng Nai được biết

Chúc các bạn thành công.

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc https://kiemtoancalico.com/

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • thuế suất thuế tndn mới nhất
 • thuế suất thuế tndn qua các năm
 • thuế suất thuế tndn từ chuyển nhượng bđs
 • thuế suất thuế tndn
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
 • ưu đãi thuế tndn theo địa bàn
 • tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp
 • miễn giảm thuế tndn
 • thuế suất thuế tndn ưu đãi
 • điều kiện ưu đãi thuế tndn
 • ưu đãi thuế tndn đối với dự án đầu tư
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là gì
 • thuế tndn ưu đãi
 • thuế tndn là bao nhiêu

Đăng nhận xét

[blogger]

MKRdezign

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget