Mức thuế suất thuế TNDN của năm 2021 mới nhất hiện nay là 20%. Khi tính thuế TNDN thì doanh nghiệp sẽ phải áp dụng theo mức thuế suất này.

Thuế TNDN đối với doanh nghiệp chế xuất phải chuyển đổi ưu đãi

Trường hợp đến hết kỳ tính thuế năm 2006, cơ sở kinh doanh đã hết thời hạn được ưu đãi mức thuế suất thì không vận dụng ưu đãi về thuế suất cho thời

Công văn số 1741/TCT-CS V/v trả lời chính sách thuế

thue-tndn-doi-voi-doanh-nghiep-che-xuat-phai-chuyen-doi-uu-dai
Kính gửi:

– Cục thuế tỉnh Đồng Nai
– Công ty TNHH Chang Shin Việt Nam
(Khu công nghiệp Thạnh Phú tại xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1162/EX-GA/CSVN ngày 06/3/2014 của Công ty TNHH Chang Shin Việt Nam và công văn số 739/CT-KT1 ngày 16/01/2014 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai:

Về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại Điểm 1.1 và Điểm 2.1, Mục IV, Phần E, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính (áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2004 đến hết kỳ tính thuế năm 2006) quy định:

“1.1- Các ưu đãi về thuế TNDN nêu tại Mục II, Mục III, Phần này chỉ áp dụng đối với:

 • Cơ sở marketing với đủ điều kiện được ưu đãi thuế.
 • Cơ sở thực hiện hầu hết chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ.
 • Cơ sở đã đăng ký thuế và nộp thuế theo kê khai”.

“2.1- Cơ sở marketing tự xác định những điều kiện:

 • Được ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, mức miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ (-) vào thu nhập chịu thuế và quyết toán thuế theo đúng chỉ dẫn tại Mục IV, Phần D Thông tư này”.

– Tại Điểm 3, Phần I, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính quy định:

“3. Các doanh nghiệp mang vốn đầu tư nước ngoại trừ và bên nước ngoại trừ tham dự hợp đồng hiệp tác kinh doanh đã được cấp Giấy phép đầu tư;

 •  Các cơ sở kinh doanh trong nước đã được cấp Giấy chứng thực ưu đãi đầu tư tiếp tục được hưởng những ưu đãi về thuế TNDN ghi trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng thực ưu đãi đầu tư.

Trường hợp mức ưu đãi về thuế TNDN ghi trong: Giấy phép đầu tư, Giấy chứng thực ưu đãi đầu tư phải chăng hơn mức ưu đãi về thuế thu nhập siêu thị hướng dẫn tại Thông tư này thì cơ sở buôn bán được hưởng các mức ưu đãi về thuế TNDN theo chỉ dẫn tại Thông tư này cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại (thời gian ưu đãi về thuế theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư trừ (-) thời gian ưu đãi về thuế đã được hưởng tới ngày 01/01/2004)”.

– Tại Điểm 1, Mục V, Phần E, Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 27/11/2007 của Bộ Tài chính (áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2007 và 2008) quy định:

“1. Cơ sở marketing tự xác định những điều kiện ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, thời kì miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ (-) vào thu nhập chịu thuế.

 • Cơ thuế quan khi kiểm tra, thanh tra đối có cơ sở marketing buộc phải kiểm tra những điều kiện hưởng ưu đãi thuế, số thuế cơ sở kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế, số lỗ cơ sở marketing được trừ vào thu nhập chịu thuế theo đúng điều kiện thực tiễn mà cơ sở buôn bán đáp ứng được.
 • Trường hợp cơ sở marketing không bảo đảm những điều kiện để vận dụng thuế suất ưu đãi và thời kì miễn thuế, giảm thuế thì cơ sở kinh doanh buộc phải kê khai, nộp thuế điều chỉnh và bị xử phạt vi phi pháp luật về thuế theo quy định hiện hành”.

– Tại Điểm 5, Phần H, Thông tư số 134/2007/TT-BTC nêu trên quy định:

“5. Cơ sở buôn bán đang vận dụng mức thuế suất ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại:

 • Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003
 • Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 của Bộ Tài chính

Theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp tiếp tục hưởng mức thuế suất ưu đãi cho thời kì còn lại.

 • Trường hợp Thông tư 128/2003/TT-BTC , Thông tư số 88/2004/TT-BTC , Giấy phép đầu tư, Giấy chứng thực ưu đãi đầu tư sở hữu mức thuế suất cao hơn mức thuế suất ưu đãi hướng dẫn tại Thông tư này thì ứng dụng mức thuế suất ưu đãi tại Thông tư này cho thời gian còn lại tính từ kỳ tính thuế năm 2007.
 • Trường hợp đến hết kỳ tính thuế năm 2006, cơ sở kinh doanh đã hết thời hạn được ưu đãi mức thuế suất thì không vận dụng ưu đãi về thuế suất cho thời kì còn lại theo hướng dẫn tại Thông tư này”.

Căn cứ theo những quy định nêu trên

Thì cơ sở marketing tự xác định những điều kiện ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ (-) vào thu nhập chịu thuế và quyết toán thuế theo đúng điều kiện thực tại mà cơ sở kinh doanh đáp ứng được. Các nhà hàng với vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoại trừ tham gia hợp đồng cộng tác marketing đã được cấp Giấy phép đầu tư; những cơ sở buôn bán trong nước đã được cấp Giấy chứng thực ưu đãi đầu tư tiếp tục được hưởng các ưu đãi về thuế TNDN ghi trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư.

Theo nội dung nêu tại công văn số 739/CT-KT1 ngày 16/01/2014 của Cục thuế thức giấc Đồng Nai và công văn số 1162/EX-GA/CSVN ngày 06/3/2014 của Công ty TNHH Chang Shin Việt Nam thì:

 • Năm 2005, 2006 Công ty nảy sinh lỗ,
 • Năm 2007 Công ty với thu nhập chịu thuế là 3.752.327 USD nhưng ko phải nộp thuế TNDN do việc chuyển lỗ năm 2005 đã bù trừ hết thu nhập chịu thuế năm 2007.
 • Mặt khác, Công ty cũng ko lập phụ lục ưu đãi thuế theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập để đăng ký có Cục thuế để được giảm 50% thuế TNDN thêm 3 năm từ 2005-2007. Thực tế Công ty chỉ hưởng ưu đãi theo đúng quy định tại GPĐT đã cấp là được vận dụng thuế suất thuế TNDN 10%, miễn thuế TNDN 04 năm từ năm 1997 tới hết năm 2000, giảm 50% trong 4 năm tiếp theo từ năm 2001 đến hết năm 2004 (Cục thuế đã thanh tra, kiểm tra và chấp thuận mức ưu đãi này như đã nêu tại công văn số 4444/CT-KT1 ngày 25/7/2013).

Đề nghị Cục thuế tỉnh Đồng Nai căn cứ theo những quy định nêu trên,

Đối chiếu mang hồ sơ thực tại việc đăng ký và hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN tại giấy tờ quyết toán thuế và các phụ lục về ưu đãi thuế kèm theo (nếu có) của Công ty TNHH Chang Shin Việt Nam nộp cho cơ quan thuế để xác định ưu đãi về thuế cho thời kì còn lại cho ưa thích mang các quy định nêu trên.

Tuy nhiên, trường hợp của Công ty là siêu thị chế xuất đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu do đấy thuộc diện buộc phải chuyển đổi ưu đãi thuế theo quy định tại Thông tư 199/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012. ’

Tổng cục Thuế giải đáp để Cục thuế tỉnh giấc Đồng Nai và Công ty TNHH Chang Shin Việt Nam biết.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0906.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • thuế suất thuế tndn mới nhất
 • thuế suất thuế tndn qua các năm
 • thuế suất thuế tndn từ chuyển nhượng bđs
 • thuế suất thuế tndn
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
 • ưu đãi thuế tndn theo địa bàn
 • tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp
 • miễn giảm thuế tndn
 • thuế suất thuế tndn ưu đãi
 • điều kiện ưu đãi thuế tndn
 • ưu đãi thuế tndn đối với dự án đầu tư
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là gì
 • thuế tndn ưu đãi
 • thuế tndn là bao nhiêu

Đăng nhận xét

[blogger]

MKRdezign

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget