Mức thuế suất thuế TNDN của năm 2021 mới nhất hiện nay là 20%. Khi tính thuế TNDN thì doanh nghiệp sẽ phải áp dụng theo mức thuế suất này.

Thuế TNDN đối với thu nhập từ hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực dạy nghề

Thuế suất 10 % trong suốt thời kì hoạt động đối sở hữu phần thu nhập của công ty với được từ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y

Công văn số 1972/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN

thue-tndn-doi-voi-thu-nhap-tu-hoat-dong-xa-hoi-hoa-trong-linh-vuc-day-nghe
Kính gửi: Cục Thuế tỉnh thành Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 9386/CT-Ttra1-N2 ngày 14/11/2013 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh:

Về chính sách thuế TNDN đối với hoạt động xã hội hóa

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Mọi chi tiết xin liên hệ: https://kiemtoancalico.com/

– Tại điểm b khoản 2 Điều một Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ quy định:

“2. Đối tượng điều chỉnh của Nghị định

b) Các tổ chức, cá nhân hoạt động theo Luật Doanh nghiệp có những dự án đầu tư; liên doanh; liên kết hoặc thành lập các cơ sở hoạt động trong các lĩnh vực xã hội hóa có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của cơ quan quốc gia sở hữu thẩm quyền;”.

Căn cứ tại:

 • Điều một và Điều 2 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ;
 • Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục khía cạnh các mẫu hình; tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hành xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;
 • Mục II Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính: cơ sở thực hành xã hội hóa thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP bắt buộc thuộc danh mục chiếc hình và đáp ứng những tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn ban hành tất nhiên Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ thì thu thập từ hoạt động xã hội hóa được ứng dụng thuế suất thuế thu nhập nhà hàng là 10 % trong suốt thời kì hoạt động theo quy định tạo Điều 8 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ.

– Tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP quy định:

“Điều 16. Trách nhiệm của cơ sở thực hiện xã hội hóa

1. Cơ sở thực hành xã hội hóa cần đăng ký với CQT khi hoạt động làm cho căn cứ xác định và trách nhiệm về thuế.”.

 • Tại khoản 3 Điều 15 Chương IV Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ và điểm 3 Mục II Phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định: “Thuế suất 10 % trong suốt thời kì hoạt động đối sở hữu phần thu nhập của công ty với được từ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường (sau đây gọi chung là lĩnh vực xã hội hóa).

Danh mục yếu tố những hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa được thực hiện theo danh mục do Thủ tướng CP quy định.”.

– Tại Mục II danh mục chiếc hình; tiêu chí quy mô; tiêu chuẩn của những cơ sở thực hành xã hội hóa trong lĩnh vực dạy nghề ban hành kèm theo Quyết định 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định đối mang loại hình Trung tâm dạy nghề nên đáp ứng các điều kiện sau:

Quy hoạch mạng lưới (Phù hợp sở hữu quy hoạch mạng lưới trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trọng điểm dạy nghề); Quy mô huấn luyện tối thiểu (50 học sinh); Có cơ sở vật chất, trang vật dụng yêu thích sở hữu ngành nghề, quy mô và trình độ đào tạo; Diện tích đất sử dụng tối thiểu (10.000 m2 đối sở hữu khu vực đô thị, 2.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị); Tiêu chuẩn bề ngoài (Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu đạt 1,3 m2/01 học trò quy đổi; thể tích cơ sở thực hiện tối thiểu đạt 2,5 m2/01 học sinh quy đổi); Số lượng nghề tập huấn (Có chương trình dạy nghề theo quy định); Có hàng ngũ cán bộ quản lý, thầy giáo đạt tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

– Theo Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ mang hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/5/2013, trong đó đã sửa đổi nội dung tiêu chuẩn về “Quy hoạch mạng lưới” tại Mục II danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của những cơ sở thực hành xã hội hóa trong lĩnh vực dạy nghề ban hành kèm theo Quyết định 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

“Phù hợp sở hữu quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề của cả nước trong từng thời kỳ và quy hoạch, kế hoạch lớn mạnh màng lưới các cơ sở dạy nghề của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của những Tổ chức chính trị – xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đối sở hữu các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề, trọng điểm dạy nghề trực thuộc các Bộ, cơ quan Trung ương của những Tổ chức chính trị – xã hội phải mang văn bản hài lòng của Chủ tịch Ủy ban dân chúng cấp tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương nơi cơ sở dạy nghề đặt trụ sở chính”; những điều kiện khác tại Mục II Quyết định 1466/QĐ-TTg nên đáp ứng vẫn ko thay đổi.

Theo biểu đạt của Cục Thuế tại công văn:

Công ty TNHH PACE ra đời đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 20/05/2003; chứng nhận đổi thay lần đồ vật hai ngày 22/01/2009 do Sở Kế hoạch – Đầu tư TP HCM cấp với ngành nghề:

 • Đào tạo dạy nghề; dịch vụ tư vấn đầu tư…
 • Giấy chứng thực đăng ký hoạt động dạy nghề số 110/2005/GCNDN-LĐTBXH ngày 18/8/2005 do Sở LĐ TB&XH cấp, tên Trung tâm dạy nghề Dân lập Bây.
 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề số 29/2012/GCNĐKDN ngày 01/10/2012 do Sở LĐ TB&XH cấp, tên đơn vị đăng ký: Trung tâm Dạy nghề Doanh nhân và Giám đốc PACE.
 • Công ty kê khai miễn thuế TNDN 02 năm kể từ năm 2003; thuế suất TNDN 20 % (từ năm 2003 đến hết năm 2012), năm 2007 là năm giảm trang bị 3.
 • Công ty TNHH PACE quy mô đào tạo với trường hợp khóa học chưa đạt tới 50 người; dung tích đất sử dụng tối thiểu:
 • Chưa đạt đến mức quy định 1000 m2 đối với khu vực đô thị. Công ty thuê mặt bằng với tổng dung tích xây dựng: 1.168,55 m2.

Căn cứ các quy định nêu trên về ưu đãi thuế TNDN đối mang hoạt động xã hội hóa:

Trường hợp Công ty TNHH PACE thành lập những Trung tâm dạy nghề (năm 2005, năm 2012) trường hợp các Trung tâm này chưa đáp ứng đủ các điều kiện cụ thể quy định tại Mục II Danh mục cái hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hành xã hội hóa trong lĩnh vực xã hội hóa trong lĩnh vực dạy nghề ban hành kèm theo Quyết định 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng chính phủ và Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/05/2013) thì Công ty ko được hưởng thuế suất thuế TNDN 10 % đối mang thu nhập từ hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực dạy nghề và phải kê khai, nộp thuế TNDN theo quy định.

Đề nghị Cục Thuế đánh giá tình hình thực tại việc kê khai ưu đãi thuế TNDN của Công ty TNHH PACE (Công ty đã kê khai miễn giảm thuế TNDN từ năm 2003 nhưng đến năm 2005 mới có Giấy chứng thực đã đăng ký hoạt động dạy nghề) và điều kiện đáp ứng của tổ chức để hướng dẫn đơn vị thực hiện theo quy định tại những văn bản quy bất hợp pháp luật.

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • thuế suất thuế tndn mới nhất
 • thuế suất thuế tndn qua các năm
 • thuế suất thuế tndn từ chuyển nhượng bđs
 • thuế suất thuế tndn
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
 • ưu đãi thuế tndn theo địa bàn
 • tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp
 • miễn giảm thuế tndn
 • thuế suất thuế tndn ưu đãi
 • điều kiện ưu đãi thuế tndn
 • ưu đãi thuế tndn đối với dự án đầu tư
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là gì
 • thuế tndn ưu đãi
 • thuế tndn là bao nhiêu

Đăng nhận xét

[blogger]

MKRdezign

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget