Mức thuế suất thuế TNDN của năm 2021 mới nhất hiện nay là 20%. Khi tính thuế TNDN thì doanh nghiệp sẽ phải áp dụng theo mức thuế suất này.

Ưu đãi thuế TNDN đối với Quỹ Đầu tư phát triển

Được miễn thuế 02 năm, nhắc từ lúc với thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế bắt buộc nộp cho 06 năm tiếp theo đối mang cơ sở marketing mới ra đời từ

Công văn số 2360/TCT-CS V/v chính sách thuế

uu-dai-thue-tndn-doi-voi-quy-dau-tu-phat-trien


Kính gửi: Cục Thuế thức giấc Tuyên Quang

Tổng cục Thuế nhận được công văn:

 • Số 723/CT-KTT ngày 22/4/2014;
 • Số 2323/CT-KTT ngày 24/10/2013

của Cục Thuế thức giấc Tuyên Quang về ưu đãi thuế TNDN đối mang Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh giấc Tuyên Quang.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế sở hữu quan điểm như sau:

– Tại khoản 1, điều 3 Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 của Chính phủ:

Quy định về việc có mặt trên thị trường Quỹ đầu tư phát triển địa phương:

“1. Quỹ đầu tư lớn mạnh địa phương là một tổ chức tài chính Nhà nước của địa phương; thực hiện chức năng đầu tư tài chính và đầu tư phát triển….”

– Tại Khoản 4, điều 40 Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 của Chính phủ:

Quy định về chế độ tài chính đối sở hữu Quỹ đầu tư vững mạnh địa phương quy định:

“4. Quỹ đầu tư vững mạnh địa phương thực hành hầu hết nghĩa vụ mang ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật.”

– Tại khoản 11, điều một Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 (có hiệu lực thi hành từ 10/6/2013) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP quy định:

“11. Sửa đổi, bổ sung Điều 32 như sau:

“Điều 32. Nguyên tắc hoạt động của Quỹ đầu tư vững mạnh địa phương

1. Quỹ đầu tư phát triển địa phương là doanh nghiệp tài chính Nhà nước của địa phương, hoạt động theo mô hình nhà băng chính sách, thực hiện nguyên tắc tự chủ về tài chính, ko vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và lớn mạnh vốn.

2. Quỹ đầu tư lớn mạnh địa phương chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi nguồn vốn chủ mang của mình.”.”

– Tại điều 3 quyết định số 131/2002/QĐ-TTg ngày 04/10/2002 của Thủ tướng chính phủ:

Về việc có mặt trên thị trường Ngân hàng Chính sách xã hội quy định:

“Điều 3. Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội ko vì mục đích lợi nhuận, được Nhà nước đảm bảo khả năng thanh toán, tỷ lệ dự trữ phải bằng 0% (không phần trăm), không nên tham dự bảo hiểm tiền gửi, được miễn thuế và các khoản buộc phải nộp ngân sách nhà nước.”

Như vậy, theo quy định của quyết định số 131/2002/QĐ-TTg của TTg CP thì ngân hàng chính sách xã hội được miễn thuế và các khoản cần nộp ngân sách nhà nước. Tuy nhiên Quỹ ĐTPT không bắt buộc là nhà băng chính sách xã hội do đó không thuộc đối tượng điều chỉnh theo quy định trên.

– Mặt khác, tại Khoản 4, điều 40 Nghị định số 138/2007/NĐ-CP:

Quy định về Chế độ tài chính đối sở hữu Quỹ đầu tư phát triển địa phương quy định:

“4. Quỹ đầu tư lớn mạnh địa phương thực hiện toàn bộ nghĩa vụ có ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật.”

– Tại Khoản 1, Điều 34, Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 quy định:

“Điều 34. Thuế suất ưu đãi và thời kì ứng dụng mức thuế suất thuế TNDN ưu đãi.

1. Mức thuế suất 20% ứng dụng trong thời gian 10 năm; nói từ lúc bắt đầu đi vào hoạt động buôn bán đối với:

a) Hợp tác xã được ra đời tại địa bàn ko thuộc Danh mục địa bàn sở hữu điều kiện kinh tế – xã hội cạnh tranh và ko thuộc Danh mục địa bàn sở hữu điều kiện kinh tế – xã hội đặc trưng khó khăn.

b) Cơ sở buôn bán mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

c) Cơ sở marketing mới có mặt trên thị trường từ dự án đầu tư thực ngày nay địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn”.

– Tại Khoản 3, Điều 35, Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007:

Quy định cơ sở kinh doanh mới có mặt trên thị trường từ dự án đầu tư; cơ sở marketing đi lại địa điểm được miễn thuế, giảm thuế như sau:

“3. Được miễn thuế 02 năm, nhắc từ lúc với thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế bắt buộc nộp cho 06 năm tiếp theo đối mang cơ sở marketing mới ra đời từ dự án đầu tư tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn sở hữu điều kiện kinh tế – xã hội cạnh tranh và cơ sở kinh doanh chuyển động tới địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn”.

Căn cứ theo những quy định nêu trên:

Qũy ĐTPT tỉnh Tuyên Quang thành lập theo Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 12/5/2008 của Ủy ban quần chúng tỉnh Tuyên Quang doanh nghiệp và hoạt động theo quy định của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007; Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ không buộc phải cơ sở kinh doanh mới ra đời từ dự án đầu tư do ấy ko thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo những quy định nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế tỉnh giấc Tuyên Quang biết.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • thuế suất thuế tndn mới nhất
 • thuế suất thuế tndn qua các năm
 • thuế suất thuế tndn từ chuyển nhượng bđs
 • thuế suất thuế tndn
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
 • ưu đãi thuế tndn theo địa bàn
 • tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp
 • miễn giảm thuế tndn
 • thuế suất thuế tndn ưu đãi
 • điều kiện ưu đãi thuế tndn
 • ưu đãi thuế tndn đối với dự án đầu tư
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là gì
 • thuế tndn ưu đãi
 • thuế tndn là bao nhiêu

Đăng nhận xét

[blogger]

MKRdezign

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget