Mức thuế suất thuế TNDN của năm 2021 mới nhất hiện nay là 20%. Khi tính thuế TNDN thì doanh nghiệp sẽ phải áp dụng theo mức thuế suất này.

Mức thuế suất thuế TNDN và Ưu đãi thuế suất thuế TNDN mới nhất 2021

Nếu một công ty có nhiều mức giảm thuế khác nhau cho cùng một khoản thu nhập trong cùng một thời kỳ thì công ty có thể áp dụng các ưu đãi thuế có lợi

Theo quy định, số thuế doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế là thu nhập chịu thuế trừ đi khoản trích lập quỹ Khoa học và Công nghệ nhân với thuế suất. Trong đó thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định tại Điều 11 Thông tư 78/2014 / TTBTC và Điều 11, 12 Thông tư 96/2015 / TTBTC. Ngoài ra, có trường hợp ưu đãi thuế suất doanh nghiệp chỉ 10% và 17%.

Muc-thue-suat-thue-TNDN-va-Uu-dai-thue-suat-thue-TNDN-moi-nhat-2021

Trong bài viết này, công ty kiểm toán Calico muốn chia sẻ các mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất 2021 và các chính sách ưu đãi thuế hiện hành. Bạn có thể tự mình kiểm tra và áp dụng cách tính thuế!

1. Thuế suất 20% có hiệu lực từ khi nào? 

Theo bảng ở Phần 1, thuế suất thuế thu nhập sẽ được áp dụng  trước ngày 1 tháng 1 năm 2016: 

 • Thuế suất 20%: áp dụng cho các công ty có thu nhập < 20 tỷ . 
 • Thuế suất 22%: Áp dụng cho các công ty có thu nhập > 20 tỷ

* Lưu ý: Công ty mới thành lập sẽ tạm kê khai theo quý với thuế suất 22%. Cuối năm tài chính nếu thu nhập bình quân các tháng trong năm bằng; Công ty sẽ kết thúc thuế thu nhập với thuế suất 20% cho 1,67 tỷ. 

Nhưng từ ngày 1-1-2016, tất cả các DN áp dụng thuế suất 20, 22% sẽ áp dụng thuế suất đó là 20% và mức thuế mới này đã có hiệu lực cho đến nay. 

=> Kể từ ngày 01/01/2016 áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20% theo quy định tại Điều 11 Thông tư 78/2014 / TTBTC.

2. Thuế suất thuế doanh nghiệp năm ngoái là bao nhiêu? 

Theo bảng thuế suất thuế thu nhập qua các năm ở Phần 1, thuế suất thuế doanh nghiệp năm 2021 sẽ giữ nguyên ở mức 20% và sẽ áp dụng cho tất cả các công ty được thành lập theo luật định. Ngoại trừ các công ty cụ thể sau:

 • Thuế suất từ 32% đến 50% được dùng cho các công ty khai thác, tìm kiếm, thăm dò dầu khí và các tài nguyên quý hiếm khác tại Việt Nam. 
 • Thuế suất 50% được dùng đối với các công ty có hoạt động khai thác, tìm kiếm, thăm dò tài nguyên quý hiếm như thiếc, bạc, vàng, bạch kim, v.v.
 • Nếu mỏ có vật liệu quý hiếm và 70% diện tích được giao trở lên nằm trong khu vực có điều kiện xã hội và kinh tế đặc biệt khó khăn thuộc Danh mục địa bàn ưu đãi thuế doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 218 / 2013 / NĐCP thì áp dụng thuế suất 40%.

Quan trọng: 

Quốc hội đã thông qua nghị quyết 116/2020 / QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 giảm thuế doanh nghiệp vào năm 2020 đối với công ty, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khác,

Nghị quyết 116/2020 / QH14 sẽ có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký; áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020. Cụ thể: 

 • Giảm 30% số thuế doanh nghiệp phải nộp năm 2020 trong trường hợp công ty có tổng thu nhập năm 2020 không quá 200 tỷ đồng
 • Theo quy định tại khoản 1 Điều này để xác định được giảm số thuế nếu tạm nộp thuế doanh nghiệp hàng quý và quyết định tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020.

Quyết định này áp dụng đối với người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là các tổ chức hoạt động sản xuất và thương mại hàng hóa và dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm: 

 • Các công ty có trụ sở tại Việt Nam và thành lập đúng theo luật định
 • Các tổ chức hoạt động theo Đạo luật Hợp tác đã được thành lập; 
 • Các tổ chức phi thương mại được thành lập theo pháp luật Việt Nam; 
 • Các tổ chức khác được thành lập theo pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.

3. Thông tin về thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

Như đã đề cập ở trên, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp thông thường là 20%. thuế suất chỉ 10% và 17%; Như sau: 

Thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm được áp dụng trong các trường hợp sau: 

 • Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ. 
 • Công ty thực hiện các dự án đầu tư mới, bao gồm: nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Ứng dụng công nghệ cao thuộc Danh mục công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển theo Luật Công nghệ cao; Ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; Đầu tư mạo hiểm cho phát triển công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển theo quy định của Luật Công nghệ cao; Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đặc biệt quan trọng của Nhà nước theo quy định của pháp luật; Sản xuất các sản phẩm phần mềm; Sản xuất vật liệu composite, vật liệu xây dựng nhẹ các loại, vật liệu quý hiếm; sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, năng lượng xử lý chất thải; phát triển công nghệ sinh học; Bảo vệ môi trường 
 • Công ty công nghệ cao, công ty nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;
 • Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực sản xuất (không bao gồm sản xuất hàng tiêu thụ đặc biệt, dự án khai thác khoáng sản) đáp ứng một trong hai tiêu chí sau: 
  • Tối thiểu sáu nghìn tỷ đồng, giải ngân trong thời hạn ba năm kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư có tổng doanh thu tối thiểu mười tỷ đồng / năm, chậm nhất là ba năm kể từ năm có thu nhập; 
  • Vốn đầu tư tối thiểu là sáu tỷ đồng Việt Nam, được thanh toán trong vòng ba năm kể từ khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư và sử dụng trên 3.000 người.
 • Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển;
 • Dự án thuế đặc biệt và khai thác khoáng sản có quy mô vốn đầu tư từ mười hai tỷ đồng trở lên sử dụng công nghệ phải có giá trị theo quy định của Luật Công nghệ cao, Luật Khoa học và Luật KHCN, thanh toán hết toàn bộ vốn đầu tư đã đăng ký trong thời hạn 05 năm ngày chấp thuận đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.

Thuế suất 10% trong suốt thời gian hoạt động áp dụng đối với các trường hợp sau: 

 • Doanh nghiệp thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, văn hóa, y tế, dạy nghề, thể dục thể thao và môi trường; 
 • Các công ty thực hiện các dự án đầu tư - nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua đối với các đối tượng quy định ở  Luật Nhà ở; 
 • Cơ quan báo chí đối với cơ quan báo chí, in, phát hành; 
 • Các công ty trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng; Nuôi trồng, chế biến nông, thủy sản, lâm sản ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, lai tạo, tái sản xuất, sản xuất giống cây trồng, vật nuôi; khai thác, sản xuất và tinh chế muối, bảo quản nông sản sau thu hoạch, bảo quản thực phẩm, thủy sản, nông sản; 
 • Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực đánh bắt, lâm nghiệp, nông nghiệp, diêm nghiệp ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Thuế suất 17% (kể từ ngày 01/01/2016) trong thời hạn 10 năm áp dụng đối với các trường hợp: 

 • Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới tại những địa bàn có điều kiện xã hội và kinh tế khó khăn; 
 • Các công ty thực hiện các dự án đầu tư mới, bao gồm: sản xuất thép chất lượng cao; sản xuất các sản phẩm tiết kiệm năng lượng; Sản xuất máy, thiết bị phục vụ khai thác muối và nông, ngư, lâm nghiệp; Sản xuất thiết bị tưới tiêu; sản xuất và tinh chế thức ăn gia súc, gia cầm và nước; Ngành truyền thống phát triển.

Thuế suất 17% áp dụng đối với quỹ tín dụng của cá nhân và tổ chức tài chính vi mô (có hiệu lực từ ngày 1-1-2016).

 • Đối với quỹ tín dụng của cá nhân, ngân hàng hợp tác xã, tổ chức tài chính vi mô mới thành lập ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn ban hành kèm theo NĐ số 218/2013 / NĐCP của Chính phủ sau thời hạn áp dụng thuế suất bắt buộc là 10%  quy định tại điểm a của Điều này, thuế suất sẽ được thay đổi thành 17%.
 • Tổ chức tài chính vi mô có tên trong khoản này là tổ chức được thành lập hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng.

Điều kiện áp dụng khấu trừ thuế doanh nghiệp: 

 • Việc hưởng ưu đãi thuế doanh nghiệp chỉ áp dụng cho các công ty sử dụng hệ thống kế toán, lập hóa đơn, chứng từ và nộp thuế theo kê khai; 
 • Nếu một công ty đủ điều kiện để được giảm thuế thu nhập thương mại khi công ty tham gia vào một số lượng lớn các hoạt động sản xuất và thương mại, thì công ty phải tính riêng thu nhập từ các hoạt động sản xuất và kinh doanh đủ điều kiện để được miễn thuế thu nhập. 
Nếu công ty không tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được ưu đãi thuế và thu nhập không được ưu đãi về sản xuất, kinh doanh trong kỳ tính thuế thì áp dụng như sau: => Hoạt động sản xuất, kinh doanh được miễn thuế được xác định theo (=) tổng thu nhập chịu thuế nhân (x) tỷ lệ phần trăm (%) giữa thu nhập, chi phí được trừ từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được ưu đãi thuế với tổng thu nhập hoặc tổng chi được trừ trong kỳ tính thuế của công ty.
 • Thu nhập không chịu thuế từ các hoạt động sản xuất và thương mại phải được công ty báo cáo riêng. Nếu không thể hạch toán riêng, thu nhập từ các hoạt động sản xuất và thương mại sẽ được ưu tiên. Lợi ích về thuế được xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi về thuế với tổng doanh thu của công ty;

Ưu đãi thuế 17% không áp dụng đối với: 

 • Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, quyền góp vốn; Thu nhập từ chuyển nhượng BĐS, không bao gồm nhà ở xã hội; Thu nhập từ  chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản; thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh khồng phải ở trong nước
 • Thu nhập từ hoạt động khai thác, thăm dò, tìm kiếm dầu khí, tài nguyên quý hiếm khác và thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản; 
 • Thu nhập từ cung cấp dịch vụ tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 
Lưu ý: Nếu một công ty có nhiều mức giảm thuế khác nhau cho cùng một khoản thu nhập trong cùng một thời kỳ thì công ty có thể áp dụng các ưu đãi thuế có lợi nhất.

Thời gian áp dụng thuế suất 

 • Theo quy định tại Mục 6 Điều 19 Thông tư số 78/2014 / TTBTC, thời gian áp dụng thuế suất nêu trên được tính liên tục kể từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập từ khoản đầu tư mới được hưởng các ưu đãi về thuế. 
 • Đối với công ty công nghệ cao, công ty nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được tính từ năm được công nhận là công ty công nghệ cao hoặc công ty nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đối với dự án ứng dụng công nghệ cao từ năm được cấp Giấy chứng nhận dự án ứng dụng công nghệ cao.
Trên đây là thuế suất thuế doanh nghiệp mới nhất và thuế suất thuế TNDN ưu đãi. Bạn có thể tham khảo để yêu cầu kỳ tính thuế của mình. Mọi thắc mắc về thuế doanh nghiệp hãy liên hệ với dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính của Calico để được hướng dẫn và giải đáp.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0906.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • thuế suất thuế tndn mới nhất
 • thuế suất thuế tndn qua các năm
 • thuế suất thuế tndn từ chuyển nhượng bđs
 • thuế suất thuế tndn
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
 • ưu đãi thuế tndn theo địa bàn
 • tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp
 • miễn giảm thuế tndn
 • thuế suất thuế tndn ưu đãi
 • điều kiện ưu đãi thuế tndn
 • ưu đãi thuế tndn đối với dự án đầu tư
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là gì
 • thuế tndn ưu đãi
 • thuế tndn là bao nhiêu
Đăng nhận xét

[blogger]

MKRdezign

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget