Công văn 1502/CT-TTHT năm 2020

V/v chính sách thuế do Cục thuế thị thành Hồ Chí Minh ban hành

Trả lời văn bản số 01/2020-JVV ngày 08/01/2020 của Công ty về chính sách thuế; Cục Thuế Thành phố với ý kiến như sau:Căn cứ Điều 11 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp:

Mọi chi tiết xin liên hê: https://kiemtoancalico.com/

“1. Kể từ ngày 01/01/2014, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 22%; trừ giả dụ quy định tại khoản 2; khoản 3 Điều này và những giả dụ được vận dụng thuế suất ưu đãi.

… Kể từ ngày 01/01/2016, chính sách thuế đối với trường hợp thuộc diện ứng dụng thuế suất 22% chuyển sang áp dụng thuế suất 20%.…”

Căn cứ Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính:

“4. Doanh nghiệp với dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập nhà hàng do đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư xác định ưu đãi như sau:

… b) Doanh nghiệp sở hữu dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập nhà hàng do đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn (bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao) thì thu nhập được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là hầu hết thu nhập nảy sinh từ hoạt động cung cấp marketing trên địa bàn ưu đãi trừ các khoản thu nhập nêu tại điểm a, b, c Khoản 1 Điều này.

… – Doanh nghiệp với dự án đầu tư được hưởng chính sách thuế ưu đãi thuế thu nhập siêu thị do đáp ứng điều kiện về địa bàn với phát sinh thu nhập bên cạnh địa bàn thực hành dự án đầu tư thì:

(i) Nếu khoản thu nhập này phát sinh tại địa bàn ko thực dân địa bàn ưu đãi đầu tư thì không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập công ty theo điều kiện địa bàn. …”

Căn cứ các quy định trên, giả dụ Công ty thực hành nhập khẩu máy móc từ Thái Lan để xuất bán sang Malaysia thì hoạt động buôn bán này không thuộc đối tượng được hưởng chính sách thuế ưu đãi thuế TNDN, thuế suất thuế TNDN ứng dụng đối mang hoạt động này là mức thuế suất phổ quát theo quy định hiện hành.

Cục Thuế Thành phố thông tin Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại những văn bản quy bất hợp pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Chúc các bạn thành công.

Bài viết liên quan:


Tìm bài viết bằng các từ khóa:

  • thuế suất thuế tndn năm 2019 là bao nhiêu
  • cách tính thuế tndn tạm tính
  • cách chuyển lỗ trên tờ khai quyết toán thuế tndn
  • cách làm tờ khai bổ sung quyết toán thuế tndn
  • cách tính tiền phạt chậm nộp thuế tndn
  • thuế tndn 2019 là bao nhiêu phần trăm
  • thuế tndn 2019 bao nhiêu phần trăm
  • thuế tndn 2019 là bao nhiêu