Công văn số 2367/TCT-CS V/v chính sách ưu đãi thuế TNDN

Kính gửi:

 • Cục Thuế đô thị Hồ Chí Minh;
 • Trường Đại học Công nghệ thành thị Hồ Chí Minh
(Đ/c: 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh – TP. HCM)

Tổng cục Thuế nhận được công văn:

 • Số 4176/CT-KT3 ngày 3/6/2014 của Cục thuế đô thị Hồ Chí Minh;
 • Số 332/ĐKC ngày 12/02/2014 của Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh

Về chính sách thuế TNDN đối sở hữu lĩnh vực xã hội hóa giáo dục.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế mang ý kiến như sau:
Chinh-sach-uu-dai-thue-TNDN-doi-voi-linh-vuc-xa-hoi-hoa-giao-duc


Tại tiết a khoản 2 Điều một Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ

Về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối có các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; dạy nghề; y tế; văn hóa; thể thao; môi trường:

Quy định đối tượng điều chỉnh của Nghị định:

“Các cơ sở bên cạnh công lập được xây dựng thương hiệu và có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong những lĩnh vực xã hội hóa”.

Tại Điều 8 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP quy định:

“Cơ sở thực hiện xã hội hóa mang thu nhập từ hoạt động xã hội hóa được ứng dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong suốt thời gian hoạt động.

Cơ sở thực hành xã hội hóa mới có mặt trên thị trường nhắc từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm, nhắc từ lúc mang thu nhập chịu thuế và giảm 50% thuế thu nhập nhà hàng trong 5 năm tiếp theo.

Cơ sở thực hiện xã hội hóa được thành lập trước ngày Nghị định này mang hiệu lực thi hành được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập nhà hàng theo nguyên tắc: Thời gian hưởng ưu đãi theo những quy định trước đây đã hết thì được hưởng thuế suất 10% kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. Trường hợp thời kì hưởng ưu đãi theo quy định trước đây vẫn còn thì tiếp tục được hưởng ưu đãi theo quy định tại Nghị định này sau lúc trừ đi thời gian đã được hưởng ưu đãi trước đây. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể đối mang các giả dụ này.”.

Điểm 2.8 Mục I Phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính:

Về thuế TNDN có hướng dẫn:

“Doanh nghiệp trong thời kì đang được hưởng ưu đãi miễn thuế, giảm thuế thu nhập TNDN quy định, cơ quan sở hữu thẩm quyền kiểm tra, thanh tra đánh giá phát hiện tăng số thuế thu nhập doanh nghiệp của thời kỳ miễn thuế; giảm thuế thì siêu thị được hưởng miễn thuế; giảm thuế thu nhập công ty theo quy định. Tùy theo lỗi của doanh nghiệp, cơ quan mang thẩm quyền kiểm tra, thanh tra áp dụng những mức xử phạt vi phạm pháp luật về thuế theo quy định.

 • Doanh nghiệp đang trong thời gian miễn thuế, giảm thuế TNDN, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế kiểm tra phát hiện số thuế thu nhập siêu thị miễn thuế, giảm thuế theo quy định nhỏ hơn so với công ty tự kê khai thì siêu thị chỉ được miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo số thuế thu nhập doanh nghiệp do kiểm tra, thanh tra phát hiện. Tùy theo lỗi của doanh nghiệp, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra ứng dụng những mức xử phạt vi phạm pháp luật về thuế theo quy định”.

Mục V Phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC với hướng dẫn:

“V. THỦ TỤC THỰC HIỆN ƯU ĐÃI THUẾ TNDN

Doanh nghiệp tự xác định các điều kiện ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế TNDN, số lỗ được trừ (-) vào thu nhập tính thuế để tự kê khai và tự quyết toán thuế có cơ quan thuế.

Cơ thuế quan khi kiểm tra, thanh tra đối có công ty nên kiểm tra các điều kiện được hưởng ưu đãi thuế, số thuế thu nhập nhà hàng được miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ vào thu nhập chịu thuế theo đúng điều kiện thực tiễn mà doanh nghiệp đáp ứng được. Trường hợp nhà hàng ko đảm bảo các điều kiện để ứng dụng thuế suất ưu đãi và thời kì miễn thuế, giảm thuế thì cơ quan thuế xử lý truy vấn thu thuế và xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định”.

Khoản 2 Điều 28 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của BTC về quản lý thuế mang hướng dẫn:

“2. Người nộp thuế sở hữu quyền giải quyết số tiền thuế, tiền phạt nộp thừa theo những cách sau:

 • Bù trừ số tiền thuế, tiền phạt nộp thừa với số tiền thuế; tiền phạt còn nợ; đề cập cả bù trừ giữa các mẫu thuế với nhau.
 • Trừ vào số tiền thuế, tiền phạt nên nộp của lần nộp tiếp theo.
 • Hoàn trả lúc người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, tiền phạt.

Khoản 2 Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của BTC về quản lý thuế sở hữu hướng dẫn:

“2. NNT với quyền giải quyết số tiền thuế; tiền chậm nộp; tiền phạt nộp thừa theo thứ tự quy định sau:

a) Bù trừ tự động mang số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ hoặc còn nên nộp của cùng loại thuế theo chỉ dẫn tại khoản 1 Điều 29 Thông tư này (trừ nếu nêu tại điểm b khoản một Điều này).

b) Bù trừ tự động có số tiền nên nộp của lần nộp thuế tiếp theo của từng cái thuế có cộng nội dung kinh tế (tiểu mục) quy định của mục lục ngân sách nhà nước (trừ nếu nêu tại điểm b khoản một Điều này). Trường hợp quá 06 (sáu) tháng kể từ thời khắc nảy sinh số tiền thuế nộp thừa mà không nảy sinh khoản nên nộp tiếp theo thì thực hiện theo hướng dẫn tại điểm c khoản này.

c) Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo hướng dẫn tại điểm b khoản 1 Điều này và người nộp thuế với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa quy định tại điểm a khoản này sau lúc thực hành bù trừ theo hướng dẫn tại điểm a, điểm b khoản này mà vẫn còn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa thì người nộp thuế gửi giấy tờ bắt buộc hoàn thuế tới cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được giải quyết hoàn thuế theo chỉ dẫn tại Chương VII Thông tư này”.

Theo những quy định nêu trên và theo báo cáo của Cục thuế đô thị Hồ Chí Minh tại công văn số 4176/CT-KT3 ngày 3/6/2014:

Tổng cục Thuế đồng ý sở hữu ý kiến của Cục thuế TP.HCM ví như tính từ thời khắc Nghị định số 69/2008/NĐ-CP sở hữu hiệu lực thi hành thì năm 2011 là năm cuối cùng Trường được miễn thuế TNDN.

Theo đó, năm 2012 là năm trước tiên chuyển sang tính giảm 50% thuế TNDN đối sở hữu hoạt động tập huấn nếu thực tiễn Trường đáp ứng những điều kiện theo quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ và Danh mục cái hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của những cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực tập huấn ban hành kèm theo Quyết định 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008.

Nếu trong giai đoạn thực hiện Trường đã kê khai, nộp thuế TNDN thì cơ quan thuế với nghĩa vụ điều chỉnh lại theo quy định tại những văn bản quy bất hợp pháp luật về thuế và quản lý thuế nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế và đơn vị biết để thực hiện theo quy định.

Mọi yếu tố xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • thuế suất thuế tndn mới nhất
 • thuế suất thuế tndn qua các năm
 • thuế suất thuế tndn từ chuyển nhượng bđs
 • thuế suất thuế tndn
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
 • ưu đãi thuế tndn theo địa bàn
 • tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp
 • miễn giảm thuế tndn
 • thuế suất thuế tndn ưu đãi
 • điều kiện ưu đãi thuế tndn
 • ưu đãi thuế tndn đối với dự án đầu tư
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là gì
 • thuế tndn ưu đãi
 • thuế tndn là bao nhiêu